Sprawiedliwość i szacunek
1 Nie rozgłaszaj fałszywej wiadomości. Nie współdziałaj z niesprawiedliwym, aby zaświadczać bezprawie. 2 Nie przyłączaj się do większości, aby czynić zło, a w sporze nie opowiadaj się po stronie większości, aby przeważyć decyzję. 3 Nie miej też szczególnych względów dla ubogiego w czasie jego procesu. 4 Gdy spotkasz wołu twojego nieprzyjaciela lub jego zbłąkanego osła, odprowadź je do niego. 5 Gdy zobaczysz, że osioł twojego nieprzyjaciela upadł pod swym ciężarem, nie opuszczaj go, ale pomóż mu go podnieść. 6 Nie wydawaj przewrotnego wyroku wobec ubogiego w jego procesie. 7 Trzymaj się z dala od sprawy, która opiera się na kłamstwie. Nie wydawaj wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo nie uniewinnię winowajcy. 8 Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet tych, którzy dobrze widzą, i fałszują sprawiedliwą sprawę. 9 Nie uciskaj przybysza, bo wiecie, jak czuje się przybysz. Byliście przecież przybyszami w ziemi egipskiej.
Przepisy dotyczące odpoczynku
10 Przez sześć lat będziesz obsiewał swoją ziemię i będziesz zbierał jej plon. 11 A w siódmym roku pozostawisz ją odłogiem i zezwolisz, aby jedli z niej ubodzy należący do twojego ludu, a to, co pozostanie, niech zjedzą dzikie zwierzęta. Tak samo postąpisz ze swoją winnicą i ogrodem oliwnym. 12 Sześć dni będziesz wykonywał swoje prace, a w siódmym dniu odpoczniesz, aby odpoczął też twój wół i osioł, i odetchnął syn twojej służebnicy oraz przybysz. 13 Przestrzegajcie wszystkiego, co wam powiedziałem. Nie wspominajcie imion obcych bogów. Niech nie będą słyszane wychodzące z twoich ust.
Pielgrzymki
14 Trzy razy w roku będziesz świętował na Moją cześć. 15 Będziesz przestrzegał Święta Przaśników: przez siedem dni w wyznaczonym miesiącu Abib będziesz jadł przaśniki, tak jak ci nakazałem, ponieważ w tym miesiącu wyszedłeś z Egiptu. A niech się przede Mną nie pokazują z pustymi rękami. 16 Również Święta Żniw, pierwszych zbiorów tego, co wysiałeś na polu, i Święta Zbiorów przy końcu roku, gdy zbierzesz z pola plony twojej pracy. 17 Trzy razy w roku każdy z twoich mężczyzn pokaże się przed obliczem Władcy, Pana. 18 Nie składaj krwi Mojej ofiary razem z kwaszonym chlebem i nie przechowuj tłuszczu Mojej ofiary aż do rana. 19 Najlepsze pierwsze zbiory z twojej ziemi przyniesiesz do domu Pana, twego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.
Obietnica zdobycia Kanaanu
20 Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i aby wprowadził cię do miejsca, które ci przygotowałem. 21 Poważaj go i słuchaj, nie sprzeciwiaj mu się, bo nie wybaczy waszych występków, gdyż w nim jest Moje Imię. 22 Jeżeli będziesz pilnie Mnie słuchał i uczynisz wszystko, co ci powiem, to będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i wrogiem twoich wrogów. 23 Gdy Mój anioł pójdzie przed tobą i zaprowadzi cię do Amoryty, Chittyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, Ja ich wytracę. 24 Nie oddawaj pokłonu ich bogom, nie służ im, nie postępuj tak jak oni, ale doszczętnie zburz i połam ich stele. 25 Będziecie służyć Panu, waszemu Bogu, a On pobłogosławi twój chleb i wodę. Oddali także od ciebie wszelką chorobę. 26 Nie będzie bezdzietnej i niepłodnej w twojej ziemi. Dam ci długie życie.
27 Sprawię, że będą się bać ciebie i wprawię w przerażenie wszystkie ludy, przeciwko którym wyruszysz, a wszyscy twoi nieprzyjaciele uciekną przed tobą. 28 Poślę przed tobą szerszenie, które wypędzą sprzed ciebie Chiwwitę, Kananejczyka i Chittytę. 29 Ale nie wypędzę go sprzed ciebie w jednym roku, aby ziemia nie opustoszała, a polne zwierzęta nie rozmnożyły się na twoją zgubę. 30 Powoli będę ich wypędzał przed tobą, aż się rozmnożysz i obejmiesz tę ziemię. 31 Ustanowię twoją granicę od Morza Sitowia aż do Morza Filistynów i od Pustyni aż do Rzeki, bo wydam w twoje ręce mieszkańców tej ziemi i wypędzisz ich sprzed siebie. 32 Nie zawieraj przymierza ani z nimi, ani z ich bogami. 33 Nie powinni mieszkać w twojej ziemi, aby cię nie przywiedli do grzechu przeciwko Mnie. Jeśli bowiem będziesz służył ich bogom, stanie się to dla ciebie pułapką.