1 Jeśli ktoś przyłapie złodzieja podczas włamania i śmiertelnie pobije, to nie ponosi winy za przelanie jego krwi. 2 Ale jeżeli stanie się to po wschodzie słońca, będzie winien krwi. Złodziej zapłaci odszkodowanie; jeśli nie ma, to zostanie sprzedany, aby zapłacić za kradzież. 3 Jeżeli przy nim zostanie znaleziony przedmiot kradzieży: wół, osioł lub jagnię jeszcze żywe, to zapłaci podwójnie. 4 Jeśli ktoś wypasie pole lub winnicę, bo puścił swoje bydło samopas a ono pasło się na cudzym polu, to zapłaci tym, co ma najlepszego ze swojego pola i ze swojej winnicy. 5 Jeśli wybuchnie pożar i strawi ciernie, i spali stóg lub zboże na pniu albo pole, to ten, kto wzniecił ogień, powinien wynagrodzić szkodę.
Przepisy dotyczące pożyczek
6 Jeśli ktoś da swojemu bliźniemu pieniądze lub rzeczy na przechowanie, a one zostaną ukradzione z domu tego człowieka, i złodziej zostanie wykryty, to zapłaci podwójnie. 7 Jeżeli złodziej nie zostanie wykryty, to pan domu stawi się przed Bogiem, by stwierdzić, że nie sięgnął po własność bliźniego. 8 W każdej sprawie spornej, o wołu, osła, owcę, szatę czy o jakąkolwiek zgubę, gdy ktoś powie, że należy do niego, sprawa obu będzie rozpatrywana przed Bogiem. Kogo Bóg uzna winnym, ten podwójnie zapłaci swemu bliźniemu. 9 Jeżeli ktoś da swemu bliźniemu osła lub wołu, owcę albo inne zwierzę na przechowanie, a ono zdechnie, zostanie okaleczone lub uprowadzone, a nikt tego nie widział, 10 to przysięga przed Panem rozstrzygnie między obydwu, czy nie wyciągnął ręki po własność bliźniego. Właściciel to uzna, a tamten nie da odszkodowania. 11 Ale jeżeli zostało mu skradzione, to zapłaci właścicielowi. 12 Jeżeli zaś zostało rozszarpane, to przyniesie je jako dowód i za rozszarpane nie da odszkodowania. 13 Jeśli ktoś od swego bliźniego wynajmie zwierzę, a ono zostanie okaleczone lub zdechnie, to jeżeli nie było przy tym jego właściciela, tamten musi dać odszkodowanie. 14 Jeżeli jego właściciel był przy tym, nie da odszkodowania. Jeśli wynajął, uiści zapłatę za wynajem.
Przepisy moralne i religijne
15 Jeśli ktoś uwiedzie dziewicę, która nie była zaręczona, i prześpi się z nią, da za nią opłatę ślubną i się z nią ożeni. 16 Jeśli jej ojciec nie będzie chciał mu jej oddać, odważy tyle srebra, ile wynosi opłata ślubna za dziewicę.
17 Nie pozwolisz żyć czarownicy. 18 Kto współżyje ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią. 19 Kto składa ofiary innym bogom, z wyjątkiem samego Pana, podlega klątwie.
Prawa ubogich
20 Nie będziesz uciskał ani gnębił przybysza, ponieważ byliście przybyszami w ziemi egipskiej. 21 Nie będziesz gnębił żadnej wdowy i sieroty. 22 Jeśli będziesz je gnębił tak, że zaczną do Mnie wołać, na pewno wysłucham ich wołania. 23 Wtedy zapłonie Mój gniew i pozabijam was mieczem. Wasze żony zostaną wdowami, a dzieci sierotami.
24 Jeżeli pożyczysz pieniądze ubogiemu należącemu do Mojego ludu, mieszkającemu obok ciebie, nie bądź dla niego lichwiarzem. Nie ściągajcie od niego odsetek. 25 Jeśli weźmiesz w zastaw szatę swojego bliźniego, to zwrócisz mu ją przed zachodem słońca, 26 ponieważ może to być jego jedyne okrycie, okrycie jego ciała, kiedy śpi. A gdy będzie wołał do Mnie, wysłucham go, bo jestem litościwy.
Inne przepisy religijne
27 Nie będziesz bluźnił Bogu ani ubliżał przełożonemu twego ludu. 28 Nie ociągaj się z oddawaniem z obfitości twego klepiska i twojej tłoczni. Twego pierworodnego syna oddasz Mnie. 29 Tak samo uczynisz z twoim wołem i z owcą. Siedem dni będzie ze swoją matką, a ósmego dnia oddasz je Mnie. 30 Będziecie dla Mnie świętymi ludźmi. Nie będziecie jedli mięsa bydła rozszarpanego na polu. Rzucicie je psom.