Traktowanie niewolników
1 To są prawa, które im przedłożysz: 2 Jeśli kupisz niewolnika Hebrajczyka, będzie ci służył sześć lat, a w siódmym roku wyjdzie na wolność bez wykupu. 3 Jeśli sam przyszedł, sam odejdzie. A jeśli był żonaty, jego żona z nim odejdzie. 4 Jeśli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów albo córki, to żona i jej dzieci będą należeć do pana, a on odejdzie sam. 5 A gdy niewolnik oświadczy: Kocham mojego pana, moją żonę i dzieci, nie chcę wyjść na wolność, 6 wówczas jego pan zaprowadzi go przed Boga i postawi go przy drzwiach albo przy bramie, przekłuje mu ucho szydłem, a on pozostanie na zawsze jako jego niewolnik.
7 A jeśli ktoś sprzedał swoją córkę jako służącą, to ona nie odejdzie, jak odchodzą niewolnicy. 8 Jeśli nie spodoba się panu, który przeznaczył ją dla siebie, to niech pozwoli ją wykupić. Jednak nie wolno mu jej odsprzedać obcemu ludowi, bo dopuściłby się wobec niej nieprawości. 9 A jeśli przeznaczył ją dla swojego syna, to niech postąpi z nią zgodnie z prawem dotyczącym córek. 10 Jeśli poślubi inną, to nie pozbawi jej jedzenia, ubrania i współżycia. 11 Jeżeli zaś nie spełni wobec niej tych trzech obowiązków, wtedy ona odejdzie bez wykupu.
Przestępstwa karane śmiercią
12 Kto uderzy człowieka tak, że ten umrze, poniesie śmierć. 13 Ale jeśli nie nastawał na niego, lecz to Bóg sprawił, że wpadł mu w ręce, to wyznaczę ci miejsce, gdzie będzie mógł się schronić. 14 Jeśli jednak ktoś czyha na bliźniego, aby go podstępnie zabić, to pojmiesz go nawet przy ołtarzu, aby go ukarać śmiercią. 15 Kto uderzy swego ojca i matkę, poniesie śmierć. 16 Kto uprowadzi człowieka i go sprzeda lub go jeszcze przetrzymuje w swoich rękach, poniesie śmierć. 17 Kto przeklina swego ojca i matkę, poniesie śmierć.
Odszkodowania
18 Jeśli mężczyźni pokłócą się i jeden uderzy drugiego kamieniem lub pięścią tak, że ten nie umrze, ale musi położyć się do łóżka, 19 i jeżeli wstanie i będzie mógł o lasce chodzić po podwórzu, to ten, który go uderzył, będzie uniewinniony, da mu tylko odszkodowanie za przymusową bezczynność i za leczenie. 20 Jeśli ktoś uderzy kijem swojego niewolnika lub służebnicę tak, że natychmiast umrą, powinien zostać surowo ukarany. 21 Jeżeli jednak pozostaną przy życiu dzień lub dwa, nie poniesie kary, ponieważ są jego własnością. 22 Jeżeli mężczyźni pobiją się i uderzą ciężarną kobietę tak, że poroni, ale nie poniesie innej szkody, mąż kobiety nałoży na sprawcę karę pieniężną, która zostanie wypłacona w obecności rozjemców. 23 Jeśli jednak ona poniesie szkodę, wtedy oddasz życie za życie. 24 Oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, 25 oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec. 26 Jeśli ktoś uderzy w oko swego niewolnika lub służebnicę i je wybije, to wypuści ich na wolność za to oko. 27 A jeśli wybije ząb swemu niewolnikowi lub służebnicy, wtedy wypuści ich na wolność za ten ząb.
Odpowiedzialność właścicieli
28 Jeśli wół śmiertelnie ubodzie mężczyznę lub kobietę, wół zostanie ukamienowany, jego mięsa nie będzie się jeść, a właściciel wołu będzie niewinny. 29 Ale jeśli wół bódł od dawna i ostrzegano o tym jego właściciela, a on go nie przypilnował i wół zabije mężczyznę lub kobietę, to wół zostanie ukamienowany, a jego właściciel także poniesie śmierć. 30 Jeśli jednak nałożono na niego karę pieniężną, to niech da tyle pieniędzy jako wykup za swoje życie, ile zostało na niego nałożone. 31 Jeśli ubodzie chłopca lub dziewczynę, postąpią z nim według tego samego prawa. 32 Jeśli wół ubodzie niewolnika lub służebnicę, to jego właściciel wypłaci ich panu trzydzieści sykli srebra, a wół będzie ukamienowany.
33 Jeśli ktoś otworzy lub wykopie studnię i jej nie przykryje, a wpadnie tam wół lub osioł, 34 to właściciel studni zapłaci odszkodowanie jego właścicielowi, a martwe zwierzę będzie należało do niego. 35 Jeżeli czyjś wół pobodzie na śmierć wołu bliźniego, wtedy sprzedadzą żywego wołu i podzielą się pieniędzmi za niego i podzielą się też martwym. 36 Jeżeli jednak było wiadomo, że wół bódł od dawna, a jego właściciel go nie przypilnował, to wynagrodzi wołem za wołu, a martwy będzie należał do niego.
Kary za kradzież i odszkodowania
37 Jeśli ktoś ukradnie wołu lub owcę i zabije je lub sprzeda, to odda za tego wołu pięć wołów, a za owcę – cztery owce.