Ocalenie Mojżesza
1 Pewien człowiek z rodu Lewiego pojął za żonę kobietę z rodu Lewiego. 2 Kobieta zaszła w ciążę i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. 3 Nie mogła jednak ukrywać go dłużej, wzięła więc koszyk z papirusu, pokryła go żywicą i smołą, włożyła do niego dziecko i położyła w sitowiu na brzegu Nilu. 4 A jego siostra stanęła z daleka, aby zobaczyć, co się z nim stanie. 5 Wtedy córka faraona zeszła na brzeg Nilu, aby się kąpać, a jej służące przechadzały się nad brzegiem Nilu. I zobaczyła koszyk wśród sitowia. Posłała więc służącą, aby go przyniosła. 6 Kiedy go otworzyła, zobaczyła dziecko – był to płaczący chłopiec. Zlitowała się nad nim i powiedziała: To jest dziecko hebrajskie. 7 Wówczas jego siostra zwróciła się do córki faraona: Czy mam pójść i zawołać ci jakąś hebrajską kobietę karmiącą, aby wykarmiła ci to dziecko? 8 Córka faraona odpowiedziała: Idź! Dziewczyna poszła więc i przywołała matkę dziecka. 9 A córka faraona nakazała: Weź to dziecko ze sobą i wykarm mi je, a ja ci zapłacę. Kobieta wzięła więc dziecko i je wykarmiła. 10 A gdy chłopiec podrósł, przyprowadziła go do córki faraona i był dla niej jak syn. Nadała mu imię Mojżesz, mówiąc: Ponieważ wydobyłam go z wody.
Ucieczka dorosłego Mojżesza
11 Po pewnym czasie, kiedy Mojżesz dorósł, wyszedł do swoich braci i zobaczył ich ciężką pracę. Ujrzał też Egipcjanina bijącego Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. 12 Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zakopał go w piasku. 13 Następnego dnia wyszedł, i zobaczył, jak dwaj Hebrajczycy się bili. I powiedział do tego, który był winien: Dlaczego bijesz swego bliźniego? 14 Ten odpowiedział: Kto cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz przestraszył się i pomyślał: Na pewno wydała się ta sprawa! 15 Faraon usłyszał o tym wydarzeniu i starał się zabić Mojżesza.
Mojżesz na wygnaniu w kraju Madianitów
Mojżesz uciekł jednak przed faraonem i udał się do kraju Madianitów. Zatrzymał się przy studni. 16 Kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one, zaczerpnęły wody i napełniały koryta, aby napoić trzodę swojego ojca. 17 Ale nadeszli pasterze i je odpędzili. Wówczas Mojżesz wstał, obronił je i napoił trzodę. 18 Gdy przyszły do Reuela, swego ojca, on zapytał: Dlaczego tak prędko dzisiaj przyszłyście? 19 Odpowiedziały: Pewien Egipcjanin obronił nas przed pasterzami, naczerpał nam również wody i napoił trzodę. 20 Wtedy powiedział do swych córek: Gdzie on jest? Dlaczego zostawiłyście tego człowieka? Zawołajcie go, aby pożywił się chlebem! 21 Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a on dał Mojżeszowi swoją córkę, Seforę, za żonę. 22 Ona zaś urodziła mu syna, którego nazwał Gerszom. Powiedział bowiem: Byłem przybyszem w obcej ziemi.
Powołanie Mojżesza
23 Gdy upłynął dłuższy czas, zmarł król egipski. Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy, narzekali, a ich wołanie z powodu ciężkiej pracy doszło do Boga. 24 Bóg wysłuchał ich jęku, wspomniał bowiem na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. 25 Wejrzał więc Bóg na Izraelitów i poznał Bóg.