Woda w Massa i Meriba
1 Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin w dalszą wędrówkę i rozbiło obóz w Refidim. Ale tam nie było wody do picia dla ludu. 2 I lud kłócił się z Mojżeszem: Dajcie nam wody do picia! Mojżesz im odpowiedział: Czemu kłócicie się ze mną? Dlaczego wystawiacie Pana na próbę? 3 Ale lud pragnął tam wody i szemrał przeciwko Mojżeszowi: Po co wyprowadziłeś nas z Egiptu? Żeby nam, naszym synom i bydłu zgotować śmierć z pragnienia? 4 Mojżesz wołał więc do Pana: Co mam zrobić dla tego ludu? Jeszcze trochę, a ukamienują mnie! 5 Wtedy Pan odpowiedział Mojżeszowi: Wyjdź przed lud, weź ze sobą kilku spośród starszych Izraela, a do ręki laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź! 6 Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie, a gdy uderzysz w skałę, wtedy wypłyną z niej wody i lud się napije. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. 7 Miejsce to nazwał Massa i Meriba z powodu kłótni, którą wszczęli Izraelici, i z powodu tego, że wystawiali Pana na próbę, mówiąc: Czy Pan jest pośród nas, czy nie?
Wojna z Amalekitami
8 Nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. 9 Wtedy Mojżesz powiedział do Jozuego: Wybierz sobie ludzi i wyrusz do walki z Amalekitami. Jutro stanę na szczycie wzgórza z laską Bożą w ręku. 10 Jozue zrobił tak, jak mu rozkazał Mojżesz, i wyruszył do walki z Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i Chur weszli na szczyt wzgórza. 11 Kiedy Mojżesz wznosił ręce, przewagę miał Izrael, ale gdy opuszczał ręce, przewagę mieli Amalekici. 12 Jednak ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli mu, a on usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podtrzymywali jego ręce, jeden z jednej, a drugi z drugiej strony. W ten sposób jego ręce były wzniesione aż do zachodu słońca. 13 A Jozue ostrzem miecza pokonał Amaleka i jego lud.
14 Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: Napisz to w księdze na pamiątkę i utrwal w pamięci Jozuego, ponieważ doszczętnie zniszczę pod słońcem wspomnienie o Amalekitach. 15 Potem Mojżesz zbudował ołtarz i nazwał go Pan-Nissi, 16 bo mówił:
Ponieważ wzniósł rękę nad tron Pana, wojna Pana z Amalekitami będzie trwać z pokolenia w pokolenie.