Zapowiedź śmierci pierworodnych
1 Pan oznajmił Mojżeszowi: Jeszcze jedną plagę sprowadzę na faraona i na Egipt, potem was wypuści. Wypuści was wszystkich, a nawet was stąd wypędzi. 2 Powiedz ludowi: niech mężczyzna od swego sąsiada, a kobieta od swojej sąsiadki pożyczy srebrne i złote naczynia. 3 I Pan wzbudził wśród Egipcjan życzliwość dla ludu. Również Mojżesz miał poważanie w ziemi egipskiej w oczach sług faraona i jego ludu.
4 Mojżesz powiedział: Tak mówi Pan: O północy przejdę przez środek Egiptu. 5 I umrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna faraona, siedzącego na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy przy żarnach, oraz wszelkie pierworodne bydła. 6 W całej ziemi egipskiej podniesie się wielki lament, jakiego jeszcze nie było i już nie będzie. 7 Ale u wszystkich Izraelitów nawet pies nie warknie ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan dokonał rozróżnienia pomiędzy Egipcjanami a Izraelitami. 8 Wtedy wszyscy twoi słudzy przyjdą do mnie i oddadzą mi pokłon, mówiąc: Wyjdź ty i cały twój lud, który idzie za tobą. Potem odejdę. I wyszedł od faraona bardzo rozgniewany.
9 Potem Pan uprzedził Mojżesza: Faraon was nie posłucha, aby się pomnożyły Moje cuda w ziemi egipskiej. 10 Mojżesz i Aaron dokonali przed faraonem wszystkich tych cudów. Ale Pan uczynił zatwardziałym serce faraona i nie wypuścił Izraelitów ze swego kraju.