Estera ratuje Żydów
Próby zażegnania niebezpieczeństwa
1 Gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, rozdarł swoje ubranie, nałożył wór pokutny oraz posypał głowę popiołem. Potem wyszedł na środek miasta, głośno i gorzko lamentując. 2 Dotarł tylko przed bramę królewską, ponieważ ubranym w wór do samej bramy królewskiej nie wolno było wejść. 3 A w każdej prowincji, w miejscu, gdzie dotarło rozporządzenie króla i jego prawo, nastała dla Żydów wielka żałoba, post, płacz i lament, a wór i popiół stały się dla wielu posłaniem.
4 Gdy dziewczęta Estery i jej eunuchowie przyszli i opowiedzieli jej o wszystkim, królowa bardzo się przeraziła. Wysłała odzież, aby ubrano Mordochaja i zdjęto z niego wór, ale on jej nie przyjął. 5 Estera wezwała więc Hataka, jednego z eunuchów królewskich, który był do jej dyspozycji. Kazała mu iść do Mordochaja, aby dowiedzieć się, dlaczego tak postępuje. 6 Hatak udał się do Mordochaja na plac miejski przed bramą królewską. 7 Mordochaj opowiedział mu wszystko, co go spotkało. Wyjaśnił też dokładnie sprawę srebra, o którym Haman mówił, że je wpłaci do królewskiego skarbca za Żydów, aby ich wytępić. 8 Dał też Hatakowi kopię zapisanego prawa – które zostało wydane w Suzie, aby wytracić Żydów – żeby to pokazał Esterze i ujawnił oraz jej polecił, aby poszła do króla, błagała go o łaskę i wstawiła się u niego za swoim ludem. 9 Hatak więc poszedł i przekazał Esterze słowa Mordochaja. 10 A Estera odpowiedziała Hatakowi i kazała mu iść do Mordochaja: 11 Wszyscy słudzy króla i lud z królewskich prowincji wiedzą, że każdy – mężczyzna i kobieta – kto wchodzi do króla na wewnętrzny dziedziniec, a nie został wezwany, podlega temu samemu prawu: zostanie zabity. Chyba że król wyciągnie ku niemu złote berło, to wtedy pozostanie przy życiu. A ja przez trzydzieści dni nie zostałam wezwana do króla. 12 Te słowa Estery przekazano Mordochajowi.
13 Mordochaj polecił, aby poinformowano Esterę: Nie wyobrażaj sobie, że przebywając w domu króla, ty jedna spośród wszystkich Żydów się uratujesz. 14 Jeżeli teraz zachowasz milczenie, to wybawienie i ratunek przyjdzie dla Żydów z innego miejsca, a ty i dom twego ojca zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę chwilę dostąpiłaś godności królewskiej? 15 Estera poleciła, aby tak odpowiedziano Mordochajowi: 16 Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie, i pośćcie za mnie. Przez trzy dni – ani w nocy, ani w dzień – nie będziecie jeść i nie będziecie pić. Również ja i moje dziewczęta będziemy pościć w ten sposób. Wtedy pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem. Jeżeli zginę, to zginę. 17 Mordochaj poszedł i zrobił wszystko, co mu nakazała Estera.