Estera zostaje królową
1 Po tych wydarzeniach osłabł gniew króla Achaszwerosza. Przypomniał on sobie Waszti, to, co zrobiła, i to, co zostało przeciw niej ogłoszone. 2 Wtedy dworzanie króla, pełniący przy nim służbę, tak mu doradzili: Niech poszukają dla króla dziewcząt, dziewic o wielkiej urodzie. 3 Niech król wyznaczy urzędników we wszystkich prowincjach swego królestwa, a ci niech zbiorą wszystkie dziewczęta, dziewice o wielkiej urodzie, na zamku w Suzie, w domu kobiet, pod opieką Hegaja, eunucha królewskiego, będącego stróżem kobiet. Niech im też dostarczą kosmetyki. 4 Ta dziewczyna, która spodoba się królowi, zostanie królową zamiast Waszti. Królowi spodobała się ta rada i tak postąpił.
5 Na zamku w Suzie przebywał pewien Żyd o imieniu Mordochaj, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza, Beniaminita. 6 Został on uprowadzony z Jerozolimy podczas tego samego uprowadzenia, gdy Nebukadnessar, król babiloński, uprowadził do niewoli Jechoniasza, króla judzkiego. 7 Mordochaj był opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki swego stryja, ponieważ nie miała już ona ojca ani matki. Była to dziewczyna o pięknej figurze i wielkiej urodzie. Po śmierci jej ojca i matki Mordochaj przyjął ją jako swoją córkę.
8 Kiedy wysłuchano królewskiego dekretu i prawa, na zamku w Suzie pod opieką Hegaja zgromadzono wiele dziewcząt. Pod opiekę Hegaja, stróża kobiet, do domu króla została też wzięta Estera. 9 Dziewczyna mu się spodobała, zyskała jego przychylność, dostarczał jej więc kosmetyki wraz z należną jej częścią utrzymania. Dał jej też siedem dziewcząt wybranych z domu królewskiego i razem z tymi dziewczętami przeniósł do lepszego domu kobiet. 10 Estera nie ujawniła przynależności do swojego ludu ani swego pochodzenia, gdyż Mordochaj nakazał jej, aby tego nie ujawniała. 11 Każdego dnia Mordochaj przechadzał się przed dziedzińcem domu kobiet, aby dowiadywać się o zdrowiu Estery i co się z nią dzieje.
12 Zgodnie z prawem kobiet, każda z dziewcząt pod koniec swojego pobytu – czyli po dwunastu miesiącach – kolejno udawała się do króla Achaszwerosza; takie bowiem było zakończenie czasu namaszczania dziewcząt – sześć miesięcy olejkiem mirrowym i sześć balsamami i kosmetykami dla kobiet. 13 Dopiero wtedy dziewczyna udawała się do króla. Dawano jej wszystko, o co poprosiła, i z tym udawała się z domu kobiet do domu króla. 14 Przychodziła wieczorem, a rankiem wracała do drugiego domu kobiet pod opiekę Szaaszgaza, eunucha królewskiego, stróża nałożnic. Nie wracała już więcej do króla, chyba że król jej zapragnął i była wezwana po imieniu. 15 Gdy na Esterę, córkę Abichaila, stryja Mordochaja, który przyjął ją do siebie jako córkę, też przyszła kolej, aby udać się do króla, to nie prosiła o nic więcej, tylko o to, co polecił jej Hegaj, eunuch królewski, stróż kobiet. Tak Estera zyskała życzliwość w oczach wszystkich, którzy na nią patrzyli.
16 Estera została zabrana do króla Achaszwerosza, do jego królewskiego domu, w dziesiątym miesiącu, to znaczy w miesiącu Tebet, w siódmym roku jego panowania. 17 Król pokochał Esterę najbardziej ze wszystkich kobiet i zyskała jego życzliwość oraz względy większe niż inne dziewice. Włożył jej na głowę królewską koronę i uczynił ją królową zamiast Waszti. 18 Potem król wydał wielką ucztę – ucztę Estery – dla wszystkich swoich książąt i sług, prowincjom przyznał ulgi i rozdawał dary z królewską hojnością. 19 Gdy po raz drugi zgromadzono dziewice w domu kobiet, Mordochaj zasiadał w bramie królewskiej, 20 Estera natomiast nie ujawniła swego pochodzenia ani przynależności do swojego ludu. Tak jej nakazał Mordochaj, a ona postępowała zgodnie z jego poleceniem, jak wtedy gdy była pod jego opieką.
21 W tamtych dniach, gdy Mordochaj zasiadał w bramie królewskiej, dwaj eunuchowie spośród odźwiernych królewskich, Bigtan i Teresz, wpadli w gniew i zastanawiali się, jak zabić króla Achaszwerosza. 22 Jednakże Mordochaj dowiedział się o tej sprawie i ujawnił królowej Esterze. Estera zaś w imieniu Mordochaja powiedziała o tym królowi. 23 W ten sposób spisek został wyśledzony i wykryty, a tych dwu powieszono na drzewie. Następnie spisano to w księdze kronik w obecności króla.