Wielkość Mordochaja
1 Król Achaszwerosz nałożył podatek na kraj i na wyspy morskie. 2 A wszystkie dzieła jego mocy i potęgi oraz świadectwo o wielkości Mordochaja, którego król wywyższył, czyż nie są opisane w księdze kronik królów Medów i Persów? 3 Żyd Mordochaj był bowiem drugim po królu Achaszweroszu, był wielkim wśród Żydów i kochanym przez wielu swoich braci. Troszczył się o dobro swego ludu i zabiegał o szczęście całego swojego narodu.