WIELKOŚĆ MARDOCHEUSZA
1 Król nałożył podatek na swoje królestwo, na lądzie i na morzu. 2 Jego potęga i męstwo, a także bogactwo i chwała jego królestwa zostały opisane na pamiątkę w księdze królów perskich i medyjskich. 3 Mardocheusz zaś był drugim po królu Artakserksesie. Był kimś wielkim w królestwie, otoczony szacunkiem Żydów. Kochano go i opowiadano w całym narodzie o jego postępowaniu.
Wyjaśnienie snu Mardocheusza
3a Wtedy Mardocheusz powiedział: Przez Boga to się stało. 3b Przypominam sobie bowiem senne widzenie, które miałem o tych sprawach. Żadna z tych spraw nie została pominięta: 3c małe źródło, które stało się rzeką, potem było światło i słońce, i wielka ilość wody. Rzeką tą jest Estera, którą poślubił król i uczynił królową. 3d Dwa smoki – to ja i Haman. 3e Narodami zaś są ci, którzy zgromadzili się, aby zgładzić Żydów. 3f A mój naród, to Izrael, który wołał do Boga i został ocalony. Pan ocalił swój lud i Pan uwolnił nas ze wszystkich tych nieszczęść. Bóg uczynił wielkie znaki i cuda, jakie nie wydarzyły się wśród narodów. 3g W tym celu ustanowił dwa losy: jeden ludowi Boga, a drugi wszystkim narodom. 3h Oba te losy przyszły na godzinę i w odpowiedniej porze, i na dzień sądu, przed Bogiem i wśród wszystkich narodów. 3i Bóg zaś wspomniał na swój lud i oddał sprawiedliwość swemu dziedzictwu. 3k Dla nich te dni miesiąca Adar, czternasty i piętnasty tego miesiąca, będą dniami zgromadzenia, radości i wesela przed Bogiem przez pokolenia na wieki pośród Jego ludu Izraela.
Nota o przekładzie
3l W czwartym roku panowania Ptolemeusza i Kleopatry, Dozyteusz, który uważał się za kapłana i lewitę, oraz jego syn Ptolemeusz, przynieśli ten list, dotyczący Frurai, który, jak mówili, jest prawdziwy. Przetłumaczył go Lizymach, syn Ptolemeusza, pochodzący z Jeruzalem.