ADRES I POZDROWIENIE
1 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie, do wiernych w Chrystusie Jezusie. 2 Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.
CZĘŚĆ PIERWSZA
Błogosławieństwo i modlitwa
Boży plan zbawienia
3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który na wyżynach niebiańskich udzielił nam w Chrystusie pełni duchowych błogosławieństw. 4 W Nim przecież wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy stanęli przed Nim w miłości, święci i nieskazitelni. 5 Według postanowienia swojej woli przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego synami, 6 dla uwielbienia chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. 7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, uwolnienie od grzechów dzięki bogactwu Jego łaski. 8 Obficie ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, 9 dając nam poznać tajemnicę swojej woli, według swego postanowienia, które w Nim zamierzał wypełnić, 10 dla osiągnięcia pełni czasów, aby Chrystus stał się na nowo Głową wszystkiego: tego, co jest w niebiosach, i tego, co jest w Nim na ziemi. 11 W Nim też zostaliśmy wybrani, przeznaczeni według postanowienia Tego, który wszystkim kieruje według swojej woli, 12 abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy od początku położyliśmy nadzieję w Chrystusie. 13 W Nim i wy, którzy usłyszeliście Słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również, gdy uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. 14 On jest zadatkiem naszego dziedzictwa dla pozyskania odkupienia i uwielbienia Jego chwały.
Modlitwa Pawła
15 Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, 16 nie przestaję dziękować za was i pamiętać o was w swoich modlitwach. 17 Niech Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da wam Ducha mądrości i objawienia w poznawaniu Go, 18 pełne światła oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja, do jakiej was wezwał, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych 19 i jak wspaniały jest ogrom Jego mocy względem nas, wierzących, według działania siły Jego potęgi. 20 Tą właśnie mocą działał w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy w niebiosach, 21 ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem, ponad wszelkim imieniem, wzywanym nie tylko w obecnym świecie, ale i w przyszłym. 22 Wszystko też poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowił nade wszystko Głową Kościoła, 23 który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który wszystko doskonale wypełnia.