Obowiązek wdzięczności wobec Boga
1 Każde z przykazań, które dzisiaj tobie daję, starajcie się wypełniać, abyście żyli, rozmnażali się, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą Pan poprzysiągł waszym ojcom. 2 Pamiętaj o całej twojej drodze, którą wiódł cię Pan, twój Bóg, przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię nauczyć pokory i wystawić na próbę, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. 3 Uczył cię pokory i dawał ci odczuć głód, ale też karmił cię manną, której nie znałeś i nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz człowiek żyje tym wszystkim, co wychodzi z ust Pana. 4 Nie zniszczyło się na tobie twoje odzienie, a twoja noga nie spuchła przez te czterdzieści lat. 5 Poznaj w swoim sercu, że jak człowiek wychowuje swego syna, tak Pan, twój Bóg, wychowuje ciebie. 6 Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, twego Boga, abyś postępował Jego drogami i Jego się lękał. 7 A Pan, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi pięknej, gdzie potoki wód, źródła i strumienie wypływają w dolinie i na górze, 8 do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, figowców i drzew granatu, do ziemi drzew oliwkowych, oleju i miodu, 9 do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz jadł chleb i gdzie niczego ci nie zabraknie; do ziemi, której kamienie są żelazne, a z jej gór będziesz wydobywał miedź. 10 Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, twego Boga, za tę piękną ziemię, którą tobie daje. 11 Strzeż się więc, żebyś nie zapomniał Pana, twego Boga, zaniedbując Jego przykazania, nakazy i ustawy, które dziś ci nadaję. 12 Gdy się najesz i będziesz syty, zbudujesz piękne domy i w nich zamieszkasz, 13 bydło i owce ci się rozmnożą i będziesz miał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał w obfitości, 14 wtedy niech się nie wynosi twoje serce i nie zapominaj Pana, twego Boga, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli, 15 i prowadził cię przez tę wielką i straszną pustynię, pełną wężów, żmij i skorpionów, przez suchą ziemię, na której nie ma wody. Wyprowadził ci wodę ze skały krzemiennej, 16 i karmił cię na pustyni manną, której nie znali wasi ojcowie, aby cię nauczyć pokory i doświadczyć, a w przyszłości wyświadczyć ci dobro. 17 Abyś nie myślał w swoim sercu: Moja moc i siła ręki zdobyła mi to bogactwo. 18 Pamiętaj o Panu, twoim Bogu, gdyż On daje tobie moc, do zdobycia bogactwa, by umocnić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak to jest dzisiaj.
19 Jeżeli jednak zapomnisz o Panu, twoim Bogu, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to ostrzegam was dzisiaj, że na pewno wyginiecie. 20 Podobnie jak narody, które Pan wyniszczy przed wami, tak zginiecie i wy, ponieważ nie słuchaliście głosu Pana, waszego Boga.