Największe przykazanie
1 To jest przykazanie, to są ustawy i nakazy, których Pan, wasz Bóg, polecił was nauczyć, abyście je wypełniali w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. 2 Będziesz lękał się Pana, twego Boga, i przestrzegał wszelkich Jego ustaw i przykazań, które ja tobie nakazuję wypełnić, tobie, twoim synom i wnukom, po wszystkie dni twego życia, abyś długo żył. 3 Słuchaj, Izraelu, i staraj się to wypełnić, aby ci się dobrze powodziło, i abyście się bardzo rozmnożyli na ziemi mlekiem i miodem płynącej, jak zapowiedział ci Pan, Bóg twoich ojców.
4 Słuchaj, Izraelu! Pan jest naszym Bogiem, Pan jedyny! 5 Będziesz miłował Pana, twego Boga, z całego swego serca i z całej swojej duszy i z całej swojej siły. 6 Niechaj pozostaną te słowa, które Ja dziś tobie nakazuję, w twoim sercu. 7 Będziesz powtarzał je swoim synom i będziesz mówił o nich, przebywając w domu, idąc drogą, kładąc się spać i wstając. 8 Przywiążesz je jako znak na ręce i jako ozdobę między oczami. 9 Napiszesz je na odrzwiach swego domu i na swoich bramach.
Ostrzeżenie przed nieposłuszeństwem
10 A gdy wprowadzi cię Pan, twój Bóg, do ziemi, którą poprzysiągł twoim ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, aby dać ci wielkie i piękne miasta, których nie budowałeś, 11 i domy pełne wszelkiego dobra, którego nie gromadziłeś, i wykute cysterny, których nie wykuwałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, a będziesz jadł i nasycisz się, 12 strzeż się, byś nie zapomniał Pana, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 13 Będziesz lękał się Pana, twego Boga. Jemu będziesz służył i na Jego imię będziesz przysięgał. 14 Nie będziecie chodzić za innymi bogami, za bogami narodów, które są dookoła was, 15 bo Bogiem zazdrosnym jest Pan, twój Bóg, który przebywa pośród ciebie, by nie zapłonął Pan, twój Bóg, gniewem przeciwko tobie i nie zgładził cię z powierzchni ziemi.
16 Nie będziecie wystawiali na próbę Pana, waszego Boga, tak jak wystawiliście Go na próbę w Massa. 17 Pilnie przestrzegajcie przykazań Pana, waszego Boga, oraz Jego świadectw i ustaw, które tobie nakazał. 18 Będziesz czynił to, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby ci się dobrze powodziło, abyś wszedł i wziął w posiadanie tę piękną ziemię, którą Pan poprzysiągł twoim ojcom, 19 wypędzając przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół, tak jak zapowiedział Pan.
20 Gdy zapyta cię kiedyś twój syn: Co to za świadectwa, ustawy i nakazy, które zlecił wam Pan, nasz Bóg? 21 Wówczas odpowiesz swemu synowi: Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie, a Pan wyprowadził nas z Egiptu mocną ręką. 22 Pan czynił na naszych oczach znaki i wielkie straszliwe cuda przeciw Egiptowi i faraonowi i całemu jego domowi. 23 Wyprowadził nas stamtąd, aby nas wprowadzić i dać nam ziemię, którą poprzysiągł naszym ojcom. 24 Wówczas nakazał nam Pan, abyśmy spełniali wszystkie te ustawy, byśmy lękali się Pana, naszego Boga, aby dobrze nam się wiodło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. 25 Będzie to nam poczytane za sprawiedliwość, gdy będziemy przestrzegali wszystkich tych przykazań i wypełniali je wobec Pana, naszego Boga, jak nam nakazał.