Wezwanie do nawrócenia na wygnaniu
1 Kiedy spełnią się na tobie wszystkie te słowa, błogosławieństwo i przekleństwo, które tobie przedłożyłem, i weźmiesz to sobie do serca, pośród tych wszystkich narodów, do których wypędzi cię Pan, twój Bóg, 2 i kiedy nawrócisz się do Pana, twego Boga, i będziesz słuchał Jego głosu we wszystkim, co ja tobie dzisiaj nakazuję, ty i twoi synowie całym swym sercem i całą swoją duszą, 3 wtedy Pan, twój Bóg, odmieni twoje wygnanie, zmiłuje się nad tobą, przywróci i zgromadzi cię ze wszystkich ludów, między którymi rozproszył cię Pan, twój Bóg. 4 Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, stamtąd zgromadzi cię Pan, twój Bóg, i stamtąd cię zabierze. 5 Pan, twój Bóg, sprowadzi cię do ziemi, którą wzięli w posiadanie twoi przodkowie. Posiądziesz ją, a On uczyni cię szczęśliwym i rozmnoży cię bardziej od twoich przodków. 6 Pan, twój Bóg, dokona obrzezania twego serca i serca twego potomstwa, abyś miłował Pana, twego Boga, całym swoim sercem i całą duszą, i abyś żył. 7 Pan, twój Bóg, ześle wszystkie te przekleństwa na twoich wrogów i na tych, którzy cię nienawidzą i prześladują. 8 Ty zaś nawrócisz się, będziesz słuchał głosu Pana i spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja ci dziś nadaję. 9 Pan, twój Bóg, obdarzy cię pomyślnością w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w przychówku twego bydła i w plonach twojej ziemi, ponieważ Pan będzie się znowu cieszył twoim dobrem, jak cieszył się z twoich przodków, 10 jeśli będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, przestrzegał Jego przykazań i ustaw zapisanych w tej księdze Prawa, jeżeli nawrócisz się do Pana, twego Boga, całym swoim sercem i całą duszą.
11 To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie za trudne ani niedostępne. 12 Nie jest ono na niebiosach, byś mówił: Kto wstąpi dla nas do niebios, weźmie je dla nas i oznajmi nam, abyśmy je wypełnili? 13 Nie jest ono także za morzem, byś mówił: Kto przeprawi się dla nas przez morze, weźmie je dla nas i oznajmi nam, abyśmy je wypełnili? 14 To słowo bowiem jest bardzo blisko ciebie, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je wypełniał.
15 Spójrz! Dziś kładę przed tobą życie i dobro, śmierć i zło. 16 Dziś bowiem nakazuję ci miłować Pana, twego Boga, postępować Jego drogami, przestrzegać Jego przykazań i ustaw oraz nakazów, abyś żył i się rozmnażał. Wówczas będzie ci błogosławił Pan, twój Bóg, w ziemi, do której wejdziesz, aby ją posiąść. 17 Natomiast jeśli odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, dasz się zwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom i im służył, 18 to oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie i nie będą przedłużone dni waszego życia na ziemi, do której przeprawisz się przez Jordan, aby tam wejść i wziąć ją w posiadanie. 19 Dziś powołuję przeciwko wam na świadków niebiosa i ziemię, kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył ty i twoje potomstwo, 20 abyś miłował Pana, twego Boga, słuchał Jego głosu i lgnął do Niego, gdyż On jest twoim życiem i przedłużeniem twoich dni, abyś zamieszkał w ziemi, którą poprzysiągł Pan dać twoim przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.