Pomoc Pana a wdzięczność ludu
1 Potem Mojżesz wezwał wszystkich Izraelitów i powiedział do nich: Widzieliście wszystko, co uczynił Pan na waszych oczach w ziemi egipskiej faraonowi, wszystkim jego sługom i całej jego ziemi, 2 te wielkie doświadczenia, które widziały twoje oczy, te wielkie znaki i cuda. 3 Ale nie dał wam Pan aż do tego dnia rozumnego serca ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały. 4 Prowadziłem was przez czterdzieści lat po pustyni, nie zestarzały się na was wasze ubrania i nie zniszczyły się sandały na waszych nogach. 5 Nie jedliście chleba i nie piliście wina ani sycery, abyście poznali, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. 6 A gdy przyszliście do tego miejsca, wtedy wyszedł przeciw nam do walki Sichon, król Cheszbonu, i Og, król Baszanu, i pobiliśmy ich. 7 Wzięliśmy ich ziemię i oddaliśmy ją w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa. 8 Przestrzegajcie więc słów tego przymierza i wykonujcie je, aby się wam powodziło we wszystkim, co będziecie czynić.
Wierność wobec przymierza
9 Stoicie dzisiaj wszyscy przed Panem, waszym Bogiem – przywódcy waszych plemion, wasza starszyzna i zwierzchnicy, wszyscy Izraelici, 10 wasze dzieci i żony, i przybysz, który przebywa w waszym obozie, od rąbiącego drwa do tego, który czerpie wodę – 11 abyście weszli w przymierze z Panem, waszym Bogiem, które Pan, wasz Bóg, dzisiaj z wami pod przysięgą zawiera, 12 aby dziś ustanowić was swoim ludem. On zaś będzie waszym Bogiem, jak zapowiedział i jak poprzysiągł waszym przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 13 Nie tylko z wami zawieram to przymierze pod przysięgą, 14 lecz także z każdym, kto tu dzisiaj stoi z wami przed Panem, naszym Bogiem, i z tym, którego nie ma tu dzisiaj z wami. 15 Wiecie bowiem, jak mieszkaliśmy w ziemi egipskiej i jak przechodziliśmy pośrodku narodów, które minęliśmy. 16 Widzieliście ich obrzydliwości, ich bożki z drewna i z kamienia, ze srebra i złota, które są u nich. 17 Niech nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, naszego Boga, aby pójść i służyć bogom tych narodów. Niech nie będzie pośród was korzenia, wydającego truciznę i gorycz. 18 Gdyby ktoś, słysząc słowa tej przysięgi, pochlebiał sobie w swoim sercu, mówiąc: Będę spokojny, gdyż będę postępować w zatwardziałości swego serca, aby zniszczyć to, co napojone i spragnione, 19 wtedy Pan nie zechce mu przebaczyć i rozpali się gniew Pana i Jego zapalczywość przeciw temu człowiekowi. Spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze i Pan wymaże jego imię pod niebiosami. 20 I wyłączy go Pan na zgubę ze wszystkich plemion Izraela stosownie do wszystkich przekleństw przymierza, które są zapisane w tej księdze Prawa.
21 Wtedy przyszłe pokolenie, wasi synowie, którzy po was powstaną, i cudzoziemiec, który przyjdzie z dalekiej krainy, i widząc plagi tej ziemi i choroby, którymi Pan ją dotknie, powiedzą: 22 Cała jego ziemia jest siarką, solą i pogorzeliskiem! Nie będzie obsiewana, nic na niej nie wyrośnie i nie wzejdzie żadna trawa, jak podczas zagłady Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczył w swoim gniewie i zapalczywości. 23 Wówczas powiedzą wszystkie narody: Z jakiego to powodu Pan tak postąpił z tą ziemią? Za co żar tak wielkiego gniewu? 24 I odpowiedzą: Za to, że opuścili przymierze Pana, Boga ich przodków, które zawarł z nimi, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej.
25 A oni poszli i służyli innym bogom i oddawali im pokłon - bogom, których nie znali i których On im nie przydzielił. 26 Dlatego rozgorzał gniew Pana przeciwko tej ziemi i rzucił na nią wszelkie przekleństwo, zapisane w tej księdze. 27 I wyrwał ich Pan z ich ziemi w gniewie i zapalczywości, w wielkim oburzeniu, i wyrzucił ich do obcej ziemi, jak to jest dzisiaj. 28 To, co zakryte, należy do Pana, naszego Boga, a co jest objawione, do nas i do naszych synów na wieki, abyśmy spełniali wszystkie słowa tego Prawa.