Kara chłosty. Młócący wół
1 Jeżeli wyniknie spór między ludźmi, to przyjdą oni do sądu, tam ich rozsądzą. Uniewinnią sprawiedliwego, a winowajcę uznają za winnego. 2 Jeżeli winowajca zostanie skazany na chłostę, to sędzia każe go położyć i wychłoszczą go przed nim odpowiednią do jego przewinienia liczbą uderzeń. 3 Każe mu wymierzyć czterdzieści uderzeń, ale nie można go więcej bić, aby nie został pohańbiony twój brat w twoich oczach.
4 Nie będziesz zawiązywał pyska młócącemu wołu.
Prawo lewiratu
5 Jeżeli mieszkają razem bracia i jeden z nich umrze, a nie ma syna, to żona zmarłego mężczyzny nie zostanie żoną obcego mężczyzny. Jej szwagier przyjdzie do niej i pojmie ją sobie za żonę i wypełni prawo lewiratu. 6 A pierworodny, którego urodzi, będzie nosił imię zmarłego brata. W ten sposób nie będzie wymazane jego imię z Izraela. 7 Jeżeli ten mężczyzna będzie się wzbraniał i nie pojmie swojej bratowej, wtedy jego bratowa pójdzie do bramy, do starszych, i powie: Mój szwagier wzbrania się utrwalić imię swego brata w Izraelu i nie chce wypełnić obowiązku lewiratu ze mną. 8 Wówczas starsi miasta wezwą go i przemówią do niego. Jeżeli on stanie i powie: Nie chcę jej poślubić, 9 wtedy, na oczach starszych, zbliży się do niego jego bratowa, ściągnie sandał z jego nogi, plunie mu w twarz i powie: W ten sposób postępuje się z mężczyzną, który nie chce odbudować domu swego brata. 10 I będzie mu dany w Izraelu przydomek: Dom tego, któremu ściągnięto sandał.
Zasady przyzwoitości i uczciwości
11 Kiedy będą się bić dwaj mężczyźni, mąż i jego brat, i przyjdzie żona jednego, aby ratować swego męża z ręki bijącego, a wyciągnąwszy rękę mocno pochwyci go za wstydliwe części ciała, 12 wówczas odetniesz jej dłoń. Twoje oko nie będzie miało litości.
13 Nie będziesz miał w swoim worku dwóch ciężarków: większego i mniejszego.
14 Nie będziesz miał w swoim domu podwójnej efy: większej i mniejszej. 15 Będziesz posiadał ciężarek o pełnej i uczciwej wadze; będziesz miał efę pełną i uczciwą, aby zostały przedłużone twoje dni na ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie. 16 Obrzydliwością bowiem dla Pana, twego Boga, jest każdy, kto tak czyni, każdy czyniący niesprawiedliwość.
Polecenie wytępienia Amalekitów
17 Wspomnij, co uczynił ci Amalek w drodze, gdy wyszliście z Egiptu. 18 Jak stanął ci na drodze i uderzył z tyłu na twoich maruderów. Ty byłeś zmęczony i wyczerpany, a on nie bał się Boga. 19 A gdy Pan, twój Bóg, pozwoli ci odpocząć od wszystkich twoich nieprzyjaciół dookoła w tej ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie w dziedzictwo, abyś ją posiadł, wygładzisz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij!