Różne przepisy
1 Nie będziesz spoglądał na wołu twego brata lub na jego owcę, które się zabłąkały i nie odwrócisz się od nich, lecz zaprowadzisz je do twego brata. 2 Gdyby jednak twój brat nie mieszkał blisko ciebie i gdybyś go nie znał, to weźmiesz je do swego domu i niech pozostaną u ciebie, aż twój brat będzie ich szukał, wtedy mu je zwrócisz. 3 Tak postąpisz z jego osłem, z jego szatą i tak postąpisz z każdą zagubioną rzeczą twego brata, która mu zginęła, a ty ją znajdziesz. Nie możesz się od tego odwrócić.
4 Nie będziesz spoglądał na osła twego brata lub na jego wołu, które padły na drodze i nie odwrócisz się od nich, ale razem z nim je podniesiesz.
5 Kobieta nie będzie nosiła ubrania mężczyzny i nie włoży mężczyzna szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana, twego Boga, jest każdy, kto to czyni.
6 Gdy napotkasz przed sobą w drodze ptasie gniazdo na drzewie lub na ziemi z pisklętami lub z jajami i matką wysiadującą pisklęta lub jaja, nie zabierzesz matki z młodymi. 7 Wypuścisz matkę, a młode weźmiesz sobie, aby ci się dobrze wiodło i abyś długo żył.
8 Gdy zbudujesz nowy dom, zrobisz barierkę na twoim dachu, abyś nie sprowadził na swój dom krwi, gdyby ktoś z niego spadł.
9 Nie będziesz obsadzał swojej winnicy dwoma gatunkami winorośli, aby wszystko nie zostało uznane za święte: sadzonki, które zasadziłeś, i zbiór winnicy.
10 Nie będziesz razem orał wołem i osłem.
11 Nie będziesz się ubierał w szaty utkane z wełny i lnu.
12 Na czterech końcach twego ubrania, którym się okrywasz, uczynisz sobie frędzle.
Przepisy dotyczące godności małżeństwa
13 Gdy ktoś pojmie żonę i zbliży się do niej, a potem ją znienawidzi 14 i postawi jej niesłuszny zarzut oraz zniesławi ją, mówiąc: Pojąłem tę kobietę, zbliżyłem się do niej i nie znalazłem u niej znaku dziewictwa. 15 Wtedy ojciec dziewczyny i jej matka wezmą dowody dziewictwa i przyniosą do starszych miasta, do bramy. 16 I powie ojciec dziewczyny do starszych: Dałem moją córkę temu człowiekowi za żonę, ale on ją znienawidził. 17 Stawia on niesłuszny zarzut, mówiąc: Nie znalazłem u twojej córki dziewictwa, a oto jest dowód dziewictwa mojej córki. I rozłożą szatę przed starszymi miasta. 18 Wówczas wezmą starsi miasta tego człowieka i go ukarzą. 19 Nałożą na niego grzywnę w wysokości stu srebrników i dadzą ojcu tej dziewczyny, ponieważ zniesławił imię dziewicy izraelskiej, a ona pozostanie jego żoną. Nie będzie mógł jej odprawić przez całe życie.
20 Jeżeli jednak byłaby to prawda i nie zostaną znalezione dowody dziewictwa tej dziewczyny, 21 to wyprowadzą ją do drzwi domu jej ojca i mieszkańcy miasta ją ukamienują, gdyż dopuściła się haniebnego czynu w Izraelu, popełniając nierząd w domu swego ojca. W ten sposób wyplenisz zło w Izraelu.
22 Jeżeli ktoś zostanie znaleziony, kiedy śpi z zamężną kobietą, oboje poniosą śmierć: mężczyzna śpiący z tą kobietą oraz kobieta. W ten sposób wyplenisz zło w Izraelu.
23 Jeżeli dziewczynę, dziewicę, zaręczoną z mężczyzną napotkałby kto w mieście i spałby z nią, 24 to wyprowadzicie oboje do bramy i będziecie ich kamienować, aż umrą. Dziewczynę za to, że nie krzyczała w mieście, a mężczyznę za to, że zgwałcił żonę swego bliźniego. W ten sposób wyplenisz zło spośród siebie.
25 Jeżeli mężczyzna napotka na polu dziewczynę, która jest zaręczona, i przymusi ją, i będzie z nią spał, to ten mężczyzna, który z nią spał, sam poniesie śmierć. 26 Dziewczynie nic nie uczynisz, nie ciąży na niej grzech zasługujący na śmierć. Ta sprawa jest podobna do tej, gdy ktoś powstanie przeciwko swemu bliźniemu i go zabije. 27 Spotkał ją bowiem na polu, zaręczona dziewczyna mogła krzyczeć, ale nie było nikogo, kto by ją ocalił.
28 Jeżeli napotka ktoś dziewczynę, dziewicę, która nie jest zaręczona, pochwyci ją i będzie z nią spał i zostaną znalezieni, 29 wtedy ten mężczyzna, który z nią spał, da ojcu dziewczyny pięćdziesiąt srebrników, a ona zostanie jego żoną, ponieważ ją zgwałcił. Nie będzie mógł jej odprawić przez całe życie.