Postępowanie w przypadku nieznanego mordercy
1 Gdy w ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje ci w posiadanie, zostanie znaleziony zabity, który leży na polu, a nie wiadomo, kto go zabił, 2 wtedy wyjdą twoi starsi i sędziowie i zmierzą odległość do miast, które są położone nieopodal tego zabitego. 3 Ustalą, które miasto leży najbliżej tego zabitego. Potem zaś starsi tego miasta wezmą jałówkę, której jeszcze nie używano do pracy i na którą jeszcze nie nakładano jarzma. 4 Sprowadzą starsi miasta tę jałówkę do niewysychającego potoku, na miejsce, które nie jest uprawiane ani obsiane. Tam złamią kark tej jałówki w potoku. 5 Następnie zbliżą się kapłani, potomkowie Lewiego, gdyż ich wybrał Pan, twój Bóg, aby Mu służyli i błogosławili w imię Pana, aby zgodnie z ich wyrokiem był rozstrzygnięty każdy spór i każde zranienie. 6 A wszyscy starsi miasta, które jest najbliżej zabitego, umyją ręce nad jałówką, której złamano kark w potoku, 7 oświadczą i powiedzą: Nasze ręce nie przelały tej krwi i nasze oczy tego nie widziały. 8 Panie, odpuść Twemu ludowi, Izraelowi, którego wykupiłeś, i nie obarczaj niewinną krwią Twego ludu, Izraela. I zostanie im ta krew odpuszczona. 9 W ten sposób usuniesz niewinną krew spośród ciebie, gdyż uczynisz to, co jest słuszne w oczach Pana.
Małżeństwo z branką wojenną
10 Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko twemu nieprzyjacielowi, i Pan, twój Bóg, wyda go w twoje ręce i weźmiesz spośród niego jeńców, 11 a ujrzysz wśród jeńców piękną kobietę i spodoba się tobie i będziesz ją chciał wziąć za żonę, 12 wtedy przyprowadzisz ją do swego domu, a ona ogoli swoją głowę i obetnie paznokcie. 13 Następnie zdejmie z siebie ubiór branki i zamieszka w twoim domu i będzie przez miesiąc opłakiwać swego ojca i matkę. Potem przyjdziesz do niej, poślubisz ją i stanie się twoją żoną. 14 A jeśli przestanie ci się już podobać, odprawisz ją, gdzie zechce. Nie sprzedasz jej za srebro i nie potraktujesz jej jak niewolnicy, ponieważ ją pohańbiłeś.
Prawo pierworodnego syna
15 Jeśli ktoś miałby dwie żony, jedną kochaną, a drugą niekochaną, i urodziłyby mu dzieci, ta kochana i ta niekochana, a syn niekochanej byłby pierworodny, 16 to w dniu przekazywania dziedzictwa swoim synom, nie będzie mógł uznać za pierworodnego syna kochanej przed synem niekochanej. 17 Lecz uzna pierworodnego syna niekochanej i da mu podwójną część ze wszystkiego, co posiada, ponieważ on jest pierwociną jego siły. On ma prawo pierworództwa.
Ukaranie nieposłusznego syna
18 Jeżeli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, który nie słucha swego ojca i matki – mimo że oni go karcą, to on ich nie słucha – 19 wtedy pochwycą go jego ojciec i matka i zaprowadzą do starszych miasta, do bramy tej miejscowości, 20 i powiedzą do starszych miasta: Ten nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha nas, jest lekkoduchem i pijakiem. 21 Wówczas będą go kamienować wszyscy mężczyźni miasta, aż umrze. W ten sposób wytępisz zło spośród siebie. Cały Izrael usłyszy i będzie się bał.
Kara powieszenia
22 Jeżeli ktoś popełni grzech, podlegający karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie. 23 Jednak jego zwłoki nie będą wisiały przez całą noc na drzewie, lecz pogrzebiesz go tego samego dnia, gdyż wisielec jest przeklęty przez Boga. Nie czyń nieczystą swojej ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie w dziedzictwo.