Miasta ucieczki
1 Gdy Pan, twój Bóg, wytępi narody, których ziemię ci daje, wtedy przejmiesz ich dziedzictwo i zamieszkasz w ich miastach oraz w ich domach. 2 Wydzielisz sobie trzy miasta w tej ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie, abyś ją posiadł. 3 Wytyczysz do nich drogę i podzielisz na trzy części twoją ziemię, którą daje tobie na własność Pan, twój Bóg, aby schronił się tam każdy zabójca. 4 A tak ma się sprawa z zabójcą, który tam ucieknie i zachowa życie: jeśli ktoś zabije swego bliźniego nieumyślnie, a przedtem nie żywił do niego nienawiści, 5 albo pójdzie z bliźnim swoim do lasu rąbać drzewo i jego ręka chwyci siekierę, aby ściąć drzewo, ale siekiera spadnie z trzonka i trafi jego bliźniego, i on umrze, wtedy ucieknie do jednego z tych miast i ocali życie, 6 aby mściciel krwi nie podążył za zabójcą w gniewie swego serca i go nie dogonił ze względu na daleką drogę i nie pozbawił go życia, bo przecież nie zasłużył na śmierć, gdyż nie żywił wcześniej do niego nienawiści. 7 Dlatego ja ci nakazuję: Wydzielisz sobie trzy miasta.
8 A jeśli Pan, twój Bóg, rozszerzy twoje granice, jak poprzysiągł twoim przodkom, i da ci całą ziemię, którą obiecał dać twoim przodkom, 9 i jeżeli będziesz starał się wypełniać każde z tych przykazań, które ja ci dzisiaj nakazuję, abyś miłował Pana, twego Boga, i abyś postępował Jego drogami przez wszystkie dni, to dodasz sobie jeszcze trzy miasta do tamtych trzech. 10 Tak, aby nie została przelana niewinna krew w twojej ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie w posiadanie. W przeciwnym razie krew ta spadnie na ciebie.
11 Jeżeli jednak ktoś będzie nienawidził swego bliźniego i zaczai się na niego, napadnie, uderzy śmiertelnie, a on umrze, i zabójca ucieknie do jednego z tych miast, 12 to wtedy starszyzna tego miasta pośle po niego, zabiorą go stamtąd i oddadzą w ręce mściciela krwi, i poniesie śmierć. 13 Oko twoje nie zmiłuje się nad nim. W ten sposób zetrzesz krew niewinnego z Izraela i będzie ci się dobrze powodziło.
Nienaruszalność granic
14 Nie będziesz przesuwał granicy swego bliźniego, zakreślonej przez poprzedników w twoim dziale, jaki otrzymujesz w tej ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje ci w posiadanie.
Wiarygodność zeznań
15 Niech nie powstaje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w jakiejkolwiek winie i grzechu, którego się dopuścił. Na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków będzie ta rzecz stwierdzona. 16 Gdy powstanie fałszywy świadek przeciwko komuś, aby złożyć przeciwko niemu świadectwo o odstępstwo, 17 wtedy staną ci dwaj ludzie, którzy wiodą spór, przed obliczem Pana, przed kapłanami i sędziami, którzy będą w tym czasie urzędować. 18 Sędziowie dokładnie zbadają tę sprawę, a jeżeli ten świadek jest świadkiem fałszywym i fałszywie świadczył przeciwko swemu bratu, 19 to uczynicie mu tak, jak zamierzał uczynić swemu bratu. W ten sposób wyplenisz zło spośród siebie. 20 Usłyszą to pozostali, zlękną się i już więcej nie popełnią takiego zła pośrodku ciebie. 21 Oko twoje nie zlituje się – życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę.