Zakaz bałwochwalstwa
1 Wszystkiego, co ja wam nakazałem, będziecie przestrzegać, aby to wypełniać. Nic nie będziesz do tego dodawał i niczego nie będziesz z tego ujmował.
2 Gdy powstanie pośrodku ciebie prorok lub wyjaśniacz snów i zapowie ci znak lub cud, 3 i spełni się ten znak lub cud, który ci zapowiedział, a następnie powie ci: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i im służmy, 4 to nie usłuchasz słów tego proroka lub wyjaśniacza snów, gdyż doświadcza was Pan, wasz Bóg, aby przekonać się, czy miłujecie Pana, waszego Boga, z całego swego serca i z całej duszy. 5 Pójdziecie za Panem, waszym Bogiem, będziecie się Go lękać i przestrzegać Jego przykazań, słuchać Jego głosu, służyć Mu i lgnąć do Niego. 6 A prorok i wyjaśniacz snów poniesie śmierć, ponieważ głosił odstępstwo od Pana, waszego Boga, który wyprowadził was z ziemi egipskiej i wyzwolił z domu niewoli, aby cię odwieść od drogi, którą nakazał ci iść Pan, twój Bóg. W ten sposób wyplenisz zło spośród siebie.
7 Gdy będzie cię nakłaniał twój brat, syn twojej matki, lub twój syn albo córka, lub twoja ukochana żona, lub twój przyjaciel, którego miłujesz jak siebie samego, mówiąc potajemnie: Pójdźmy i służmy innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, 8 jakiemuś spośród bogów narodów, które was otaczają, zarówno tych bliskich, jak i tych odległych od ciebie, od jednego krańca ziemi do drugiego, 9 to nie ulegniesz mu i nie będziesz go słuchał, nie ulituje się nad nim twoje oko. Nie żałuj go i nie ukrywaj. 10 Nieodwołalnie go zabijesz, ty pierwszy podniesiesz przeciwko niemu rękę, aby go uśmiercić, a potem przyłączy się cały lud. 11 Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował odwieść cię od Pana, twego Boga, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 12 Gdy usłyszy to cały Izrael, zlęknie się i nie będzie więcej czynił tego zła pośród siebie.
13 Jeżeli usłyszysz w jednym z twoich miast, które Pan, twój Bóg, daje tobie, abyś tam zamieszkał, 14 że wyszli przewrotni ludzie spośród ciebie i zwiedli mieszkańców tego miasta, mówiąc: Pójdźmy i służmy innym bogom, których nie znaliście, 15 to przeprowadzisz dochodzenie i zbadasz dokładnie. Jeśli to będzie prawda i rzecz pewna, że taka obrzydliwość została uczyniona pośród ciebie, 16 to bezwzględnie pozabijasz mieszkańców tego miasta ostrzem miecza, obłożysz je klątwą oraz wszystko, co się w nim znajduje. A także jego bydło pozabijasz ostrzem miecza. 17 Zgromadzisz cały łup z niego na środku placu i całkowicie spalisz ogniem miasto i wszystkie łupy z niego dla Pana, twego Boga. Pozostanie ono wiecznym rumowiskiem, nie będzie już odbudowane. 18 Nic z rzeczy obłożonych klątwą nie przylgnie do twojej ręki, aby Pan odwrócił żar swego gniewu i okazał ci miłosierdzie, zmiłował się nad tobą i cię rozmnożył, jak to przysiągł twoim ojcom 19 – jeżeli tylko będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz przestrzegał wszystkich Jego przykazań, które ja ci dziś nakazuję, abyś czynił to, co jest słuszne w oczach Pana, twego Boga.