1 W tym czasie wystąpi
Michał, Wielki Książę,
który jest obrońcą
synów twojego ludu.
Wtedy nastanie ucisk,
jakiego nie było,
odkąd naród istnieje,
aż do tego czasu.
W tym czasie zostanie wybawiony twój lud,
a więc ci wszyscy, którzy zostali zapisani w księdze.
2 A wielu z tych, którzy śpią
w prochu ziemi, się zbudzi.
Jedni do życia wiecznego,
drudzy zaś ku hańbie, ku wiecznej odrazie.
3 Roztropni będą świecić jak blask firmamentu,
a ci, którzy skłonili wielu do życia w sprawiedliwości,
będą jak gwiazdy, po wszystkie czasy.
4 Ty jednak, Danielu, zachowaj w tajemnicy te słowa, a księgę opieczętuj aż do końca czasów. Wielu będzie ją badać i pomnożą wiedzę.
Końcowy fragment trzeciej wizji
5 Wtedy ja, Daniel, ujrzałem dwóch innych mężczyzn, jeden stał na brzegu po tej stronie rzeki, drugi na brzegu po tamtej stronie rzeki. 6 Jeden z nich zapytał człowieka ubranego w lniane szaty, który znajdował się nad wodami rzeki: Jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy? 7 Wówczas usłyszałem człowieka ubranego w lniane szaty, który znajdował się nad wodami. Podniósł prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na Wiekuistego, że do wyznaczonego czasu, wyznaczonych czasów i połowy wyznaczonego czasu oraz gdy zostanie zniszczona potęga świętego ludu, wtedy to wszystko się spełni. 8 Wprawdzie to usłyszałem, lecz nie zrozumiałem. Zapytałem więc: Panie mój, jaki będzie kres tych rzeczy? 9 On zaś odpowiedział: Idź, Danielu, bo te słowa zostały okryte tajemnicą i opieczętowane aż do końca czasów. 10 Wielu dozna oczyszczenia, wybielenia i wypróbowania, ale bezbożni będą postępować bezbożnie i żaden z bezbożnych tego nie zrozumie, zrozumieją to natomiast roztropni. 11 Od czasu zniesienia ofiary nieustannej i ustawienia ohydy spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. 12 Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu i pięciu dni. 13 Ty zaś masz dożyć kresu swoich dni. Spoczniesz, ale powstaniesz, aby otrzymać swój dział przy końcu czasów.