1 Dlatego też w pierwszym roku panowania Dariusza Meda stałem się dla niego wzmocnieniem i ochroną. 2 Teraz zaś oznajmiam ci prawdę: Powstanie w Persji jeszcze trzech królów, a czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się potężny dzięki swemu bogactwu, wtedy poderwie wszystkich przeciwko królestwu Grecji. 3 Potem wystąpi potężny król i będzie władał wielkim królestwem, czyniąc, co zechce. 4 Zaledwie jednak zacznie panować, jego państwo upadnie i zostanie podzielone na cztery strony świata, ale nie między jego potomków i bez takiej władzy, jaką on sprawował. Jego królestwo zostanie bowiem rozdarte i przypadnie w udziale nie jego potomkom, lecz innym.
Wojny między królami północy i południa
5 Król południa stanie się potężny, lecz jeden z jego książąt okaże się silniejszy od niego i zapanuje nad państwem większym niż jego własne. 6 Jednak po upływie kilku lat połączą się i córka króla południa przybędzie do króla północy, aby doprowadzić do zgody. Nie powiedzie się jej jednak, a jej potomstwo nie przetrwa. Zostanie bowiem ona sama, ci, którzy z nią przyszli, jej dziecko oraz ten, który ją popierał w tym czasie.
7 Powstanie na jego miejsce odrośl z jej korzeni, wyruszy przeciw wojsku i wkroczy do twierdzy króla północy, pokona go i obejmie panowanie. 8 Zabierze także do Egiptu ich bogów wraz z ich podobiznami i drogocennymi przedmiotami oraz srebro i złoto. Na kilka lat odstąpi od króla północy. 9 Ten wtargnie wprawdzie do państwa króla południa, lecz powróci do swojego kraju. 10 Jednak jego synowie uzbroją się i zgromadzą liczne wojsko, a wówczas on sam wyruszy z mocą, zaleje, będzie parł do przodu, wzrastając w siłę, aż dojdzie pod samą jego twierdzę.
11 Wówczas król południa zawrze gniewem i wyruszy, by walczyć z królem północy, który wprawdzie przeciwstawi mu liczne wojsko, ale wojsko to dostanie się w jego ręce. 12 A gdy cała ta armia zostanie zniszczona, serce króla uniesie się pychą. Sprawi, że polegną dziesiątki tysięcy, lecz nie stanie się przez to potężniejszy.
13 Król północy ponownie wystawi armię, jeszcze większą niż poprzednio, i u kresu czasów wyruszy z mocą, licznym wojskiem i taborami. 14 Wtedy wielu zwróci się przeciwko królowi południa. Nawet gwałtownicy spośród synów twojego ludu powstaną, by wypełnić widzenie, ale upadną. 15 Król północy nadciągnie, usypie wał i zdobędzie warowne miasto. Siły zaś południa nie wytrzymają ani jego doborowe oddziały nie zdołają stawić oporu. 16 Przeciwnik zaś będzie mógł czynić to, co zechce i nikt nie zdoła mu się przeciwstawić. Stanie pośród kwitnącego kraju i własną ręką obróci go w perzynę. 17 Potem postanowi wkroczyć z całą mocą swego królestwa. W tym celu zawrze z nim ugodę, dając mu jedną z kobiet, aby doprowadziła jego królestwo do zguby. Ale intryga nie powiedzie się i to mu się nie uda. 18 Zwróci więc swój wzrok ku wyspom i wiele ich zdobędzie. Pewien wódz jednak położy kres popełnianej przez niego zniewadze tak, że nie będzie mógł odpłacić za swoją zniewagę. 19 I choć zwróci swój wzrok ku twierdzom swojego kraju, to jednak zachwieje się, upadnie i już go nie będzie.
Pustoszyciel
20 W jego miejsce powstanie ten, który pośle poborcę podatków do wspaniałego królestwa, ale po kilku dniach zostanie złamany. Nie stanie się to wskutek gniewu ani w wyniku wojny. 21 Po nim zaś powstanie ten, którym wzgardzono i nie dano mu królewskiej godności. Pojawi się nieoczekiwanie i dzięki intrygom opanuje królestwo. 22 Przed nim wojska jak powódź siać będą zniszczenie, pokona nawet księcia przymierza. 23 Po sprzymierzeniu się, będzie postępował zdradliwie. Wyruszy i stanie się silny, mimo nielicznych narodów, które z nim będą. 24 Wkroczy do spokojnych i bogatych prowincji i będzie czynił to, czego nie czynili ani jego ojciec, ani pozostali jego przodkowie. Zdobędzie łupy i rozdzieli bogactwa między swoich zwolenników. Będzie obmyślał plany przeciw warowniom, ale tylko do czasu. 25 Całym swoim sercem i całą swoją siłą zwróci się przeciw królowi południa, wyruszając z wielką armią. Król zaś południa będzie się przygotowywał do wojny. Zbierze liczne i potężne wojsko, ale nie powiedzie mu się, ponieważ uknują przeciw niemu plany. 26 Ci, którzy jedli z jego stołu, zgubią go, a jego wojsko zostanie rozproszone i wielu polegnie. 27 Obaj zaś królowie będą mieli serca pełne zła i będą przy jednym stole okłamywać się wzajemnie, lecz nic nie osiągną, gdyż nie nadszedł jeszcze kres wyznaczonego czasu. 28 Powróci więc do swojego kraju z wielkim bogactwem, lecz jego serce zwróci się przeciw świętemu przymierzu. Dokonawszy tego, powróci do swojego kraju. 29 Gdy nadejdzie wyznaczony czas, ponownie wyruszy na południe, lecz tym razem nie powiedzie mu się tak jak poprzednio. 30 Gdy wyruszą przeciw niemu okręty z Kittim, popadnie w rozterkę i zawróci pełen gniewu na święte przymierze. A gdy to uczyni, okaże względy tym, którzy opuścili święte przymierze. 31 Wówczas wysłane przez niego wojska zbezczeszczą przybytek i twierdzę, zniosą ofiarę nieustanną oraz ustawią ohydę spustoszenia. 32 Tych zaś, którzy łamią przymierze, będzie zachęcał pochlebstwami do odstępstwa. Jednakże ludzie, którzy znają swojego Boga, wytrwają i będą działać. 33 Roztropni spośród ludu będą pouczać wielu, lecz przez jakiś czas ginąć będą od miecza i ognia, w więzieniu i wskutek grabieży. 34 Gdy ci będą umierać, nieliczni pośpieszą im z pomocą, wielu zaś obłudnie przyłączy się do nich. 35 Nawet spośród roztropnych niektórzy upadną, by dokonano wśród nich próby i oczyszczenia i by zostali wybieleni zanim nadejdzie koniec czasów, bo jeszcze nie upłynął wyznaczony czas. 36 Król zaś będzie postępował według swojego upodobania, urośnie w pychę i będzie się wynosił ponad wszystkich bogów. Nawet przeciw Bogu bogów będzie mówił dziwne rzeczy. Będzie mu się wiodło dopóty, dopóki nie dopełni się gniew, to bowiem, co zostało postanowione, się spełni. 37 Nie będzie zważał na bogów swoich przodków ani na ulubieńca kobiet, ani na żadnych innych bogów, ponieważ wyniesie się pychą ponad wszystkich. 38 Będzie natomiast oddawał cześć bogu twierdz, którego nie znali jego przodkowie, będzie go czcił złotem i srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami. 39 Wzniesie też warowne twierdze z obcym bogiem, tych zaś, którzy będą go czcić, obdarzy zaszczytami, uczyni władcami nad wieloma i w nagrodę obdzieli ziemią.
Klęska niszczyciela
40 Pod koniec czasów będzie z nim walczyć król południa. Również król północy uderzy na niego z rydwanami, jazdą i licznymi okrętami. Wtargnie na jego ziemie, zaleje je i pójdzie dalej. 41 Wkroczy do wspaniałego kraju i zabije wielu. Z jego ręki ujdzie tylko Edom, Moab i najprzedniejsi spośród Ammonitów. 42 Wyciągnie też rękę po liczne krainy i nawet ziemia egipska nie ocaleje. 43 Zdobędzie skarbce pełne złota i srebra oraz wszelkich kosztowności egipskich, a Libijczycy i Kuszyci pójdą za nim. 44 Nagle jednak wieści ze wschodu i z północy napełnią go przerażeniem. Wyruszy więc, pałając wielkim gniewem, by zgładzić i zniszczyć wielu. 45 Rozbije namioty swego pałacu między morzami, naprzeciw wspaniałej i świętej góry. Wtedy nadejdzie jego kres i nikt nie przyjdzie mu z pomocą.