1 Dlatego też w pierwszym roku panowania króla Cyrusa przemówił do mnie, by dodać sił i męstwa: 2 Teraz zaś przyszedłem, by oznajmić ci prawdę. Oto trzech królów opierało się w Persji, a czwarty zdobędzie bogactwa większe niż wszyscy. A gdy stanie się potężny dzięki swemu bogactwu, powstanie przeciwko każdemu z królów greckich. 3 Potem wystąpi potężny król i będzie władał z wielką mocą, czyniąc to, co zechce. 4 Zaledwie jednak zacznie panować, jego królestwo upadnie i zostanie podzielone na cztery strony świata, ale bez takiej potęgi i bez takiej władzy, jaką on sprawował. Jego królestwo bowiem się rozpadnie i będzie to nauką dla innych.
Wojny między królami północy i południa
5 Król Egiptu stanie się potężny, lecz jeden z jego książąt okaże się silniejszy od niego i zdobędzie władzę większą niż jego własne panowanie. 6 Gdy dopełnią się lata, poprowadzi ich, i król Egiptu przyjdzie do królestwa północy, by zawrzeć układy. Nie powiedzie mu się jednak, gdyż jego ramię nie utrzyma władzy. Zesztywnieje bowiem zarówno jego ramię, jak i ramiona tych, którzy przyszli razem z nim, i przetrwa jedynie godziny.
7 Wyrośnie roślina z jego korzenia, taka jak on, lecz król północy przyjdzie ze swoją siłą przeciw jego potędze, dokona zamętu i zdobędzie panowanie. 8 Zniszczy ich bogów wraz z ich odlewanymi posągami. Ich tłumy zaś, wraz z upragnionymi przedmiotami, oraz srebrem i złotem, zostaną uprowadzone do Egiptu. Król północy będzie panował przez rok. 9 Wtargnie do królestwa Egiptu na kilka dni, lecz powróci do swojego kraju. 10 A z nim jego syn. Wzburzy się on i zgromadzi liczną rzeszę, a wówczas wyruszy z mocą. Przejdzie i powróci, i będzie bardzo wzburzony.
11 Wówczas król Egiptu zawrze gniewem i będzie walczyć z królem północy, i w jego ręce dostanie się wojsko. 12 A gdy przejmie wojsko, jego serce uniesie się pychą, i będzie gnębił wielu, i niczego nie będzie się lękał.
13 Król północy powróci i zgromadzi wojsko, jeszcze większe niż poprzednio, i gdy dopełni się czas, wyruszy przeciwko niemu z licznym wojskiem i dobytkiem. 14 W owych czasach myśli wielu zwrócą się przeciwko królowi Egiptu. On odbuduje to, co zburzone w twoim narodzie, powstanie, by wypełnić proroctwo, oni zaś upadną. 15 Król północy nadciągnie, skieruje swe włócznie i zdobędzie warowne miasto. Ramiona króla Egiptu staną do walki wspólnie z jego możnymi, lecz nie będzie miał siły, aby się mu przeciwstawić. 16 Najeźdźca zaś uczyni z nim to, co zechce, i nikt nie zdoła mu się przeciwstawić. Stanie pośrodku kraju i swoimi rękami położy kres wszystkiemu. 17 Potem skupi się na tym, by z przemocą dokonać całego swojego dzieła. Zawrze z nim układy, dając mu córkę człowieczą, aby ją doprowadził do zguby. Ale nie zdoła go przekonać i to mu się nie uda. 18 Zwróci więc swój wzrok ku morzu i zdobędzie wielu ludzi. Odpłaci gniewem za ich zniewagi, którymi go przeklinali za jego zniewagi. 19 I choć zwróci wzrok, by umocnić swój kraj, mimo to zachwieje się, upadnie i już go nie będzie.
Pustoszyciel
20 Z jego korzenia wyrośnie drzewo królestwa, po to, aby powstał człowiek niweczący chwałę króla. Jednak w dniach ostatecznych zostanie obalony. Nie stanie się to ani w gniewie, ani w walce. 21 Na jego miejsce zaś powstanie ten, którym wzgardzono, lecz nie zostanie mu dana królewska godność. Pojawi się jednak nieoczekiwanie i, dziedzicząc, zdobędzie władzę królewską. 22 Ramiona już połamane połamie przed swoim obliczem. 23 Wobec zaś przymierza i ludu, który się wokół niego zgromadzi, będzie postępował kłamliwie. Wyruszy przeciw potężnemu narodowi z nielicznym ludem. 24 Niespodziewanie spustoszy miasto i uczyni to, czego nie uczynili ani jego przodkowie, ani ojcowie przodków. Zdobycze, łupy i bogactwa rozdzieli między nimi. Będzie obmyślał plany przeciw potężnemu miastu, ale jego zamysły spełzną na niczym. 25 Całą swoją mocą i sercem wystąpi przeciw królowi Egiptu, wyruszając z wielką armią. Król Egiptu zaś zostanie sprowokowany do wojny. Zbierze liczne i potężne wojsko, ale nie wytrwa, ponieważ uknują plany przeciw niemu. 26 Pożrą go jego własne troski i skłonią do odwrotu. Przeminie, zostanie usunięty i wielu rannych polegnie. 27 A obaj królowie będą razem ucztować przy jednym stole i okłamywać się wzajemnie, lecz nic nie osiągną, gdyż nie nadszedł jeszcze czas dopełnienia. 28 Powróci więc do swojego kraju z wielkim bogactwem, lecz jego serce zwróci się przeciw świętemu przymierzu, a gdy to uczyni, powróci do swojego kraju. 29 Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, ponownie wyruszy na Egipt, lecz tym razem nie powiedzie mu się tak, jak poprzednio. 30 Przybędą Rzymianie, przepędzą go i upomną surowo. On zaś zawróci pełen gniewu na święte przymierze. A gdy to uczyni, okaże względy tym, którzy opuścili święte przymierze. 31 Wówczas wysłane przez niego siły zbezczeszczą świątynię bojaźni, zniosą ustawiczną ofiarę i oddadzą ją ohydzie spustoszenia. 32 Grzechami zbezczeszczą przymierze pośród upartego ludu. Jednakże ludzie, którzy wiedzą o tym, wytrwają i będą działać. 33 Roztropni spośród ludu będą pouczać wielu, lecz będą ginąć od miecza, przez wiele lat hańbieni w czasie uprowadzenia i wskutek długotrwałej grabieży. 34 Gdy będą uciskani, zgromadzą się, by ustanowić niewielką siłę, ale wielu zbierze się, by walczyć przeciwko nim, przeciwko miastu, wielu zaś innych uczyni to przypadkowo. 35 Nawet spośród roztropnych niektórzy postanowią się oczyścić, aby stać się wybranymi i nieskalanymi na wypełnienie czasu, bowiem jeszcze nie nadszedł czas wyznaczony. 36 Król zaś postąpi według swojego upodobania, uniesie się gniewem i będzie się wynosił ponad wszystkich bogów. Nawet przeciw Bogu nad bogami będzie mówił dziwne rzeczy. Będzie mu się wiodło dopóty, dopóki nie dopełni się miara gniewu, bo to, co nastąpi, spełni się przeciw niemu. 37 Nie będzie troszczył się o bogów swoich przodków ani o oblubieńca kobiet, ponieważ uniesie się pychą ponad wszystkich i podporządkuje sobie potężne narody. 38 Uda się do swojego miejsca i będzie oddawał cześć bogu, którego nie znali jego przodkowie. Uczci go złotem i srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami. 39 Założy niektóre spośród miast i przeciw potężnej twierdzy wyruszy z obcym bogiem. Tych zaś, którzy będą go czcić, obdarzy zaszczytami, uczyni władcami nad wieloma i w nagrodę obdzieli ziemią.
Klęska niszczyciela
40 Kiedy czas będzie się wypełniał, będzie z nim walczyć król Egiptu. Również król północy uderzy na niego z rydwanami, liczną jazdą i licznymi okrętami. Wtargnie do ziemi egipskiej 41 i wkroczy do mojej krainy, 42 i nikt nie ocaleje w Egipcie. 43 Zdobędzie miejsca pełne złota i srebra oraz wszelkich kosztowności egipskich, a Libijczycy i Etiopczycy będą w jego oddziałach. 44 Nagle jednak wieści ze wschodu i z północy napełnią go przerażeniem. Wyruszy więc zbrojnie, pałając wielkim gniewem, by zgładzić i zniszczyć wielu. 45 Rozbije wówczas swój namiot między morzami a górą woli świętego. Niebawem jednak nadejdzie jego kres i nikt nie przyjdzie mu z pomocą.