1 Jeśli więc razem z Chrystusem zostaliście wskrzeszeni, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. 2 Myślcie też o tym, co w górze, a nie o tym, co ziemskie. 3 Umarliście bowiem i wasze życie jest razem z Chrystusem ukryte w Bogu. 4 A kiedy ukaże się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
5 Uśmierćcie więc w sobie ziemskie skłonności: rozwiązłość, nieczystość, namiętność, złe pożądanie i chciwość, która jest bałwochwalstwem. 6 Z ich powodu gniew Boga przychodzi na synów buntu. 7 Poprzednio wy także żyliście podobnie, gdy im ulegaliście. 8 Teraz jednak i wy odrzućcie je wszystkie: gniew, gwałtowność, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. 9 Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro pozbyliście się starego człowieka wraz z jego uczynkami, 10 a przyoblekliście nowego, który jest odnawiany na obraz swojego Stwórcy, aby Go poznać. 11 Nie ma tu już Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, ale wszystkim we wszystkich jest Chrystus.
12 Jako wybrańcy Boga, święci i umiłowani, obleczcie się więc w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, uprzejmość, cierpliwość, 13 znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś miałby zarzut przeciw drugiemu. Tak jak Pan darował wam, tak i wy czyńcie. 14 Nade wszystko zaś obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. 15 A pokój Chrystusa niech panuje w waszych sercach, bo do niego zostaliście powołani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. 16 Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich psalmami, hymnami i natchnionymi pieśniami, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Bogu. 17 I wszystko, czego dokonalibyście słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
ZADANIA CHRZEŚCIJAN
Zasady nowego życia
18 Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystoi w Panu. 19 Mężowie, miłujcie żony i nie sprawiajcie im przykrości.
20 Dzieci, bądźcie zawsze posłuszne rodzicom, to bowiem jest miłe w Panu. 21 Ojcowie, nie rozdrażniajcie swoich dzieci, aby nie traciły ducha.
22 Niewolnicy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom. Nie służcie na pokaz, aby przypodobać się ludziom, ale w prostocie serca, bojąc się Pana. 23 Cokolwiek czynicie, z serca róbcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, 24 świadomi, że od Pana odbierzecie w zamian dziedzictwo. Bądźcie niewolnikami Pana, Chrystusa. 25 Ten bowiem, kto postępuje niesprawiedliwie, otrzyma z powrotem niesprawiedliwość, którą uczynił, i to bez względu na osobę.