Pięć wizji zapowiadających interwencję Boga
Pierwsza wizja: Szarańcza
1 To ukazał mi Pan Bóg: Oto On stworzył szarańczę, kiedy zaledwie zaczął odrastać potraw, a potraw był po sianokosach królewskich. 2 A gdy zjadła doszczętnie trawę, powiedziałem: Panie Boże, proszę, przebacz! Jak przetrwa Jakub, przecież on jest taki mały? 3 Litość ogarnęła Pana i oznajmił: Nie stanie się to! – mówi Pan.
Druga wizja: Ogień
4 To ukazał mi Pan Bóg: Oto Pan Bóg wezwał na sąd ogień, aby pożarł wielką otchłań i pochłonął pola. 5 Wtedy powiedziałem: PanieBoże, proszę, przestań! Jak przetrwa Jakub, przecież on jest taki mały? 6 Litość ogarnęłaPana i oznajmił: Również to się nie stanie! – powiedział Pan Bóg.
Trzecia wizja: Ołowiany pion
7 Potem ukazał mi: Oto Pan stał na murze i miał w swoim ręku pion. 8 Pan powiedział do mnie: Co widzisz, Amosie? Odpowiedziałem: Pion. Wtedy Pan oznajmił: Oto Ja spuszczam pion w środek Mego ludu Izraela, już mu więcej nie będę pobłażał.
9 Zostaną spustoszone wyżyny Izaaka,
a świętości Izraela zburzone.
Powstanę z mieczem przeciwko domowi Jeroboama.
Amos i Amazjasz
10 Wtedy Amazjasz, kapłan w Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, taką wiadomość: Amos spiskuje przeciwko tobie w domu Izraela. Kraj nie może znieść wszystkich jego słów. 11 Tak bowiem mówi Amos: Od miecza zginie Jeroboam, a Izrael na pewno pójdzie ze swojej ziemi na wygnanie. 12 Do Amosa zaś Amazjasz powiedział: Widzący! Idź sobie! Odejdź do ziemi judzkiej! Jedz tam chleb i tam sobie prorokuj! 13 W Betel nie będziesz już więcej prorokował, ponieważ tu jest świątynia króla i dom królewski. 14 Amos odpowiedział Amazjaszowi: Nie jestem prorokiem ani nie jestem uczniem proroka. Jestem pasterzem, który nacina sykomory. 15 To Pan wziął mnie od trzody i Pan powiedział do mnie: Idź, prorokuj Mojemu ludowi izraelskiemu! 16 A teraz posłuchaj słowa Pana, ty, który mówisz: Nie będziesz prorokował przeciwko Izraelowi i nie będziesz ogłaszał wyroczni przeciw domowi Izaaka! 17 Dlatego tak mówi Pan:
Twoja żona będzie uprawiała w mieście nierząd,
twoi synowie i córki polegną od miecza,
twoja ziemia zostanie podzielona sznurem mierniczym,
ty zaś umrzesz na ziemi nieczystej.
Izrael na pewno pójdzie na wygnanie
ze swojej ziemi!