CIERPIENIA TYMOTEUSZA DLA EWANGELII
Dobry żołnierz Chrystusa Jezusa
1 Ty więc, moje dziecko, utwierdzaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. 2 A co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, to przekazuj ludziom wierzącym, którzy będą w stanie nauczać także innych. 3 Cierp razem ze mną jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. 4 Ten, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy związane z utrzymaniem, aby się spodobać temu, kto go zwerbował. 5 Natomiast ten, kto walczy jako atleta, nie otrzyma wieńca zwycięstwa, jeśli nie walczy zgodnie z zasadami. 6 Rolnik, który pracuje w pocie czoła, powinien pierwszy skorzystać z owoców. 7 Rozważ, co mówię. Pan bowiem sprawi, że zrozumiesz wszystko.
8 Pamiętaj o Jezusie Chrystusie, potomku Dawida, który został wskrzeszony z martwych zgodnie z moją Ewangelią. 9 Z jej powodu cierpię aż do więzów jak złoczyńca, ale Słowo Boga nie uległo skrępowaniu. 10 To wszystko znoszę ze względu na wybranych, aby i oni osiągnęli zbawienie, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą. 11 Nauka ta jest godna wiary.
Jeśli bowiem razem z Nim umarliśmy, to i razem będziemy żyć;
12 jeśli wytrwamy, to i razem będziemy królować;
jeśli się Go wyprzemy, to i On nas się wyprze.
13 Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny,
bo nie może się wyprzeć samego siebie.
PASTERZ CZUWAJĄCY
Wypróbowany pracownik
14 To wszystko przypominaj, dając świadectwo przed Bogiem, aby się nie spierać o słowa, bo nie służy to niczemu, jedynie zgubie tych, którzy słuchają. 15 Staraj się usilnie, abyś sam stanął przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wiernie przekazuje Słowo prawdy. 16 Unikaj pospolitej, pustej mowy, bo tych, którzy się nią posługują, prowadzi ona do coraz większej bezbożności. 17 A ich nauka rozprzestrzenia się jak gangrena. Do nich należą Hymenaios i Filetos, 18 którzy zeszli z drogi prawdy, twierdząc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i podważają wiarę niektórych. 19 Pomimo to trwa mocny fundament Boży, którego pieczęcią są słowa: Pan poznał tych, którzy należą do Niego oraz: Niech się odwróci od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pana. 20 W dużym domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, ale także drewniane i gliniane. Jedne służą do użytku zaszczytnego, inne do pospolitego. 21 Jeśli więc ktoś się oczyścił z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, uświęconym, bardzo dogodnym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego dzieła. 22 Unikaj młodzieńczych pożądań, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój, razem z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. 23 Trzymaj się z daleka od głupich i niedorzecznych dyskusji, świadomy, że prowadzą do kłótni. 24 Sługa Pana zaś nie powinien wdawać się w spory, ale być uprzejmy wobec każdego, zdolny do nauczania, cierpliwy, 25 delikatnie pouczający wrogo usposobionych. A może kiedyś da im Bóg łaskę nawrócenia, aby poznali prawdę 26 i oprzytomnieli, i wyzwolili się z sideł diabła, przez którego zostali pochwyceni i podporządkowani jego woli.