Dawid przenosi Arkę Przymierza do Jerozolimy
1 Dawid ponownie zgromadził wszystkich doborowych wojowników Izraela w liczbie trzydziestu tysięcy 2 i wyruszył wraz z całym swoim ludem do Baali w Judzie, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, noszącego imię: Pan Zastępów, który zasiada na cherubach. 3 Arkę Boga umieszczono na nowym wozie i wywieziono ją z położonego na wzgórzu domu Abinadaba. Natomiast Uzza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz. 4 Wywieziono więc Arkę Boga z położonego na wzgórzu domu Abinadaba, a Achio szedł przed Arką. 5 Dawid zaś i cały dom Izraela grali przed Panem na wszystkich instrumentach z drewna cyprysowego, na harfach, lirach, bębenkach, grzechotkach i cymbałach. 6 Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę ku Arce Boga i podtrzymał ją, ponieważ woły szarpnęły. 7 Lecz gniew Pana zapłonął przeciw Uzzie. Bóg poraził go tam za ten występek, tak że umarł tam obok Arki Boga. 8 Dawid zasmucił się, że Pan poraził Uzzę i dlatego to miejsce do dziś nazywa się Peres-Uzza.
9 Tego dnia Dawid przestraszył się Pana i powiedział: Jakże przyjdzie do mnie Arka Pana? 10 I nie chciał Dawid sprowadzić Arki Pana do siebie, do Miasta Dawida, lecz przeniósł ją do domu Obed-Edoma z Gat. 11 Arka Pana pozostała więc w domu Obed-Edoma z Gat przez trzy miesiące, a Pan błogosławił Obed-Edomowi i całemu jego domowi.
Wjazd Arki do Jerozolimy
12 I doniesiono królowi Dawidowi: Ze względu na Arkę Boga Pan pobłogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co do niego należy. Wtedy Dawid wybrał się i wśród radości sprowadził Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawida. 13 Gdy tylko niosący Arkę Pana uszli sześć kroków, Dawid złożył w ofierze wołu i utuczone cielę. 14 Tańczył też Dawid ze wszystkich sił przed Panem, a ubrany był tylko w lniany efod. 15 Wśród okrzyków i przy dźwięku gry na rogach Dawid wraz z całym domem Izraela wprowadzali Arkę Pana.
16 Arka Pana dotarła do Miasta Dawida, a Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno. Gdy ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem, to wzgardziła nim w swoim sercu. 17 Przyniesiono Arkę Pana, ustawiono ją na wyznaczonym miejscu, wewnątrz namiotu, który rozpiął dla niej Dawid. Potem Dawid złożył przed Panem ofiary całopalne i ofiary wspólnotowe. 18 Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar wspólnotowych, pobłogosławił lud w imię Pana Zastępów. 19 Następnie rozdzielił między cały lud, między wszystkich licznie zgromadzonych Izraelitów – zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet – każdemu po jednym placku chleba, po jednej porcji mięsa oraz po jednym placku z rodzynkami. Potem cały lud rozszedł się do swoich domów.
20 Gdy Dawid wrócił, aby pobłogosławić swój dom, Mikal, córka Saula, wyszła mu na spotkanie ze słowami: Jakże się wsławił dzisiaj król izraelski, obnażając się dzisiaj na oczach niewolnic swoich sług, jak jakiś bezwstydnik! 21 Lecz Dawid odpowiedział Mikal: Przed Panem, który zamiast twego ojca i całej twojej rodziny mnie wybrał i ustanowił wodzem ludu Pana, Izraela, przed Panem będę tańczył. 22 Jestem gotów jeszcze bardziej się umniejszyć. W twoich oczach mogę być jeszcze bardziej poniżony, ale u niewolnic, o których mówisz, zyskam sławę! 23 Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do dnia swojej śmierci.