Zabójstwo Iszboszeta
1 Kiedy syn Saula usłyszał, że Abner umarł w Hebronie, opadły mu ręce, a wszyscy Izraelici się przerazili. 2 Syn Saula miał dwóch ludzi będących dowódcami oddziałów wojskowych. Jeden miał na imię Baana, a drugi Rekab. Byli synami Rimmona Beerotczyka, spośród potomków Beniamina, ponieważ Beerot także zaliczano do terytorium Beniamina, 3 gdyż mieszkańcy Beerot uciekli do Gittaim i do dziś są tam przybyszami.
4 Jonatan, syn Saula, miał syna, który kulał na obie nogi. Miał pięć lat, gdy z Jizreel przyszła wiadomość o Saulu i Jonatanie. Wówczas jego piastunka chwyciła go i zaczęła uciekać, lecz podczas pośpiesznej ucieczki chłopiec upadł i okulał. Na imię miał Mefiboszet.
5 Rekab i Baana, synowie Rimmona Beerotczyka, wyruszyli i w upalnej porze dnia dotarli do domu Iszboszeta, który korzystał właśnie z południowej drzemki. 6 Weszli do domu jako odbiorcy pszenicy, ugodzili go w brzuch i uciekli. 7 Weszli do domu, gdy on leżał na łożu w swojej sypialni. Zadali mu śmiertelny cios i odcięli głowę. Potem zabrali ją i szli całą noc drogą do Araby. 8 Gdy głowę Iszboszeta przynieśli Dawidowi do Hebronu, oznajmili królowi: Oto głowa Iszboszeta syna Saula, twojego wroga, który czyhał na twoje życie. Lecz Pan dokonał dzisiaj pomsty na Saulu i jego potomstwie za mojego pana i króla.
9 Na to odpowiedział Dawid Rekabowi i Baanie, jego bratu, synom Rimmona Beerotczyka: Na życie Pana, który uwolnił moje życie od wszelkiego niebezpieczeństwa! 10 Tego, który przyniósł mi wiadomość: Saul nie żyje; i myślał, że przyniósł radosną nowinę, kazałem pochwycić i zabić w Siklag, co było dla niego zapłatą. 11 O ileż bardziej teraz, gdy złoczyńcy zamordowali sprawiedliwego człowieka w jego domu, na jego własnym łożu, powinienem zażądać od was jego krwi i zgładzić was z ziemi!
12 Dawid wydał rozkaz swoim sługom, a ci ich zamordowali. Następnie obcięli im ręce i nogi i powiesili nad stawem w Hebronie. Natomiast głowę Iszboszeta zabrano i pochowano w grobie Abnera w Hebronie.