Ammonici znieważają wysłańców Dawida
1 Jakiś czas potem umarł król Ammonitów i władzę przejął jego syn, Chanun. 2 Dawid oznajmił: Okażę łaskawość Chanunowi, synowi Nachasza, tak jak jego ojciec okazał łaskawość względem mnie. Posłał więc Dawid swoje sługi, aby za ich pośrednictwem pocieszyć go po stracie ojca. Gdy jednak słudzy Dawida przybyli do ziemi Ammonitów, 3 książęta ammoniccy zapytali Chanuna, swojego pana: Czy Dawid, według ciebie, oddaje cześć twemu ojcu, przysyłając do ciebie pocieszycieli? Czy Dawid wysłał swoje sługi do ciebie raczej po to, aby dokładnie poznać i przeszpiegować miasto, a później je zniszczyć? 4 Wtedy Chanun pojmał sługi Dawida i ogolił im brody do połowy. Poobcinał także do połowy ich ubrania – aż do pośladków, a potem ich odesłał. 5 Doniesiono o tym Dawidowi, a ponieważ ci ludzie zostali bardzo upokorzeni, więc król wysłał im na spotkanie posłańców z wiadomością: Pozostańcie w Jerycho aż wam odrosną brody, a potem wrócicie.
Zwycięstwo Dawida nad Ammonitami i Aramejczykami
6 Gdy Ammonici przekonali się, że Dawid uznał ich za odrażających, wyprawili posłańców i najęli Aramejczyków z Bet-Rechob i Aramejczków z Soby, dwadzieścia tysięcy pieszych, a także króla Maaki z tysiącem ludzi i dwanaście tysięcy ludzi z Tob. 7 Dawid usłyszał o tym i wysłał Joaba z całym dzielnym wojskiem. 8 Ammonici wyszli i ustawili się do bitwy przy wejściu do bramy, natomiast Aramejczycy z Soby i Rechob oraz ludzie z Tob i Maaki stali oddzielnie na otwartym polu. 9 Kiedy Joab zobaczył, że szyki wojowników stoją z przodu i z tyłu, dobrał sobie ludzi spośród doborowego wojska izraelskiego i ustawił naprzeciw Aramejczyków. 10 Resztę wojska zaś oddał pod dowództwo swojego brata, Abiszaja, i ustawił naprzeciw Ammonitów. 11 Potem powiedział: Jeżeli Aramejczycy okażą się silniejsi ode mnie, to ty przyjdziesz mi z pomocą, jeżeli zaś Ammonici będą mocniejsi od ciebie, to ja przyjdę ci z pomocą. 12 Bądź dzielny! Stańmy się dzielni ze względu na nasz lud i na miasta naszego Boga, a Pan niech uczyni to, co uzna za dobre! 13 Joab i lud, który z nim był, ruszyli do walki przeciw Aramejczykom, a ci przed nim uciekli. 14 Gdy Ammonici ujrzeli, że Aramejczycy uciekli, to oni także uciekli przed Abiszajem i wycofali się do miasta. Wtedy Joab odstąpił od Ammonitów i wrócił do Jerozolimy.
15 Aramejczycy, widząc, że zostali pobici przez Izraela, zebrali się ponownie. 16 Hadadezer rozkazał sprowadzić Aramejczyków zza Rzeki. Ci przyszli do Chelam z wodzem wojska Hadadezera, Szobachem, na czele. 17 Gdy doniesiono o tym Dawidowi, zgromadził on wszystkich Izraelitów, przekroczył Jordan i przybył do Chelam. Wówczas Aramejczycy ustawili się w szyku bojowym przeciwko Dawidowi i stoczyli z nim bitwę. 18 Aramejczycy uciekli przed Izraelitami, a Dawid zgładził siedemset załóg ich rydwanów i czterdzieści tysięcy jeźdźców. Także Szobacha, wodza ich wojska pobił tak, że umarł na miejscu. 19 Wszyscy królowie służący Hadadezerowi, widząc, że zostali pobici przez Izraelitów, zawarli pokój z Izraelem i mu służyli. Aramejczycy zaś nie chcieli już wspomagać Ammonitów.