ADRES I POZDROWIENIE
1 Ja, prezbiter, do Wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie – a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę – 2 ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki. 3 Niech będzie z nami łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca, i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, w prawdzie i miłości.
PRAWDA I MIŁOŚĆ
4 Bardzo się uradowałem, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, według przykazania, które otrzymaliśmy od Ojca. 5 Teraz zaś proszę cię, o Pani – nie jakbym pisał tobie nowe przykazanie, ale to, które mamy od początku – abyśmy się wzajemnie miłowali. 6 A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według Jego przykazań. To jest przykazanie, o którym od początku słyszeliście po to, abyście zgodnie z nim postępowali.
NIEBEZPIECZEŃSTWO HEREZJI
7 Sna świat bowiem wyszło wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Każdy z nich jest zwodzicielem i antychrystem. 8 Uważajcie, abyście nie utracili tego, co wypracowaliście, ale żebyście otrzymali pełną zapłatę. 9 Każdy, kto się zanadto wyróżnia i nie pozostaje w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Ten, kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. 10 Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, to nie przyjmujcie go do domu i go nie pozdrawiajcie. 11 Ten bowiem, kto go pozdrawia, uczestniczy w jego złych czynach.
POZDROWIENIA KOŃCOWE
12 Wiele mógłbym wam jeszcze napisać, ale nie chcę posługiwać się kartą i atramentem. Mam jednak nadzieję, że będę u was i porozmawiam z wami osobiście, aby nasza radość stała się pełna. 13 Pozdrawiają cię dzieci twojej Wybranej Siostry.