DOŚWIADCZENIA I DARY PAWŁA
1 Jako współpracownicy Boga prosimy więc was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. 2 Mówi bowiem Pismo:
W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie
i w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą .
Oto teraz czas bardzo pomyślny, oto teraz dzień zbawienia. 3 Nie dajemy nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby służba nie została zhańbiona, 4 ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga: we wszelkiej cierpliwości, w uciskach, w przeciwnościach, w utrapieniach, 5 w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, w nocnych czuwaniach, w głodzie, 6 w czystości, w wiedzy, w wielkoduszności i w dobroci, w Duchu Świętym, w szczerej miłości, 7 w głoszeniu prawdy i w mocy Bożej; przez oręż sprawiedliwości, ten z prawej i lewej strony, 8 przez chwałę i pohańbienie, przez złą i dobrą sławę; jakby oszuści, a przecież prawdomówni, 9 jakby nieznani, a przecież dobrze znani, jakby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nie uśmiercani, 10 jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak ubogacający wielu, jakby ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko.
11 Usta nasze otworzyły się dla was, Koryntianie, rozszerzyło się nasze serce. 12 Nie brak wam miejsca w nas, lecz w waszych sercach jest ciasno. 13 Odpłacając się jednak tą samą monetą, jak do dzieci mówię, otwórzcie się i wy.
Świątynia Żyjącego Boga
14 Nie wprzęgajcie się w jedno jarzmo z niewierzącymi. Co bowiem łączy sprawiedliwość i bezprawie? Lub jaka wspólnota między światłem a ciemnością? 15 Jaka też harmonia między Chrystusem a Beliarem lub, co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? 16 Jakie wreszcie może być porozumienie między świątynią Boga a bożkami? My bowiem jesteśmy świątynią Boga żyjącego, zgodnie z tym, co Bóg powiedział:
Zamieszkam w nich i wśród nich będę się przechadzał,
i będę ich Bogiem,
a oni będą Moim ludem.
17 Dlatego wyjdźcie spośród nich
i odłączcie się, mówi Pan,
i nie dotykajcie tego, co nieczyste,
a Ja was przyjmę
18 i będę dla was Ojcem,
a wy będziecie Moimi synami i córkami
– mówi Pan Wszechmogący.