1 Sporządził ołtarz z brązu, długi na dwadzieścia łokci, na dwadzieścia łokci szeroki i na dziesięć łokci wysoki.
2 Zrobił także odlew morza, który miał dziesięć łokci od brzegu do brzegu i kształt okręgu, jego wysokość wynosiła pięć łokci, a obwód – trzydzieści łokci. 3 Pod nim podobizny wołów, naokoło, dookoła niego, na dziesięć łokci, okalające morze. Dwa rzędy wołów były odlane razem z nim. 4 Stało na dwunastu wołach, trzy z nich były zwrócone ku północy, trzy zwrócone ku zachodowi, trzy zwrócone ku południowi i trzy zwrócone ku wschodowi, morze zaś było nad nimi, a wszystkie ich zady były zwrócone ku środkowi. 5 Jego grubość miała szerokość dłoni, a jego krawędź miała kształt krawędzi kielicha lilii, i mogło w sobie pomieścić trzy tysiące bat.
6 Sporządził również dziesięć kadzi, pięć ustawił po prawej, a pięć po lewej stronie, aby obmywać w nich to, co przeznaczono na ofiary całopalne, które w nich płukano, a morze było przeznaczone do obmywania się kapłanów.
7 Następnie zrobił dziesięć złotych świeczników według przepisów, które ich dotyczyły, i ustawił je w Miejscu Świętym, pięć po prawej i pięć po lewej stronie.
8 Sporządził dziesięć stołów i umieścił je w Miejscu Świętym, pięć po prawej stronie i pięć po lewej stronie, zrobił też sto złotych mis.
9 Wykonał też dziedziniec kapłanów i wielki dziedziniec oraz bramy do dziedzińca, a bramy te pokrył brązem. 10 Morze natomiast ustawił po prawej stronie w kierunku południowo-wschodnim.
11 Churam wykonał też kotły, łopaty i misy.
Churam ukończył więc dzieło, które wykonał dla króla Salomona w domu Bożym: 12 dwie kolumny i okrągłe kapitele na szczycie dwóch kolumn, i dwie siatki, aby okrywały dwa kuliste kapitele, znajdujące się na szczycie kolumn 13 oraz czterysta jabłek granatu na obydwu siatkach, po dwa rzędy jabłek granatu na każdej siatce, aby okrywały dwa kuliste kapitele, które były na kolumnach, 14 zrobił podstawy i kadzie na tych podstawach, 15 jedno morze z dwunastoma wołami pod nim. 16 Kotły, łopaty i widełki, wszystkie te przedmioty uczynił Churam-Abiw dla króla Salomona do domu Pana z polerowanego brązu.
17 Król odlewał je w ziemi gliniastej w okolicy Jordanu, między Sukkot a Seredata. 18 A sporządził Salomon bardzo dużo wszystkich tych naczyń, tak że waga brązu pozostała niesprawdzona.
19 Salomon sporządził wszystkie naczynia domu Bożego i złoty ołtarz, stoły na chleby pokładne, 20 świeczniki i ich lampy, aby zapalać je zgodnie z przepisami przed Miejscem Najświętszym, ze szczerego złota, 21 kwiaty, lampy i złote szczypce z najczystszego złota; 22 noże, misy, czarki i popielnice były ze szczerego złota, a brama domu, jego wewnętrzne drzwi do Miejsca Najświętszego i drzwi Miejsca Świętego – złote.