1 Jotam miał dwadzieścia pięć lat, gdy został królem, i królował w Jerozolimie szesnaście lat. Jego matka miała na imię Jerusza i była córką Sadoka. 2 Czynił to, co słuszne w oczach Pana, dokładnie tak jak czynił Ozjasz, jego ojciec. Jednak nie wszedł do świątyni Pana. Lud nadal był ciągle zepsuty. 3 Jotam wybudował Górną Bramę domu Pana i bardzo rozbudował mury Ofelu. 4 Zbudował też miasta w górach Judy, a w lasach zbudował twierdze i wieże. 5 Walczył z królem Ammonitów i ich zwyciężył; Ammonici dali mu w tym roku sto talentów srebra, dziesięć tysięcy kor pszenicy i dziesięć tysięcy kor jęczmienia. Tyle samo przynieśli mu Ammonici również w drugim i trzecim roku. 6 I Jotam stał się potężny, ponieważ pewnie kroczył drogami przed Panem, swoim Bogiem.
7 A pozostałe dzieje Jotama, wszystkie jego wojny i czyny, są oto opisane w Księdze Królów Izraela i Judy. 8 Miał dwadzieścia pięć lat, gdy został królem, i królował w Jerozolimie szesnaście lat. 9 Spoczął Jotam przy swoich przodkach i pochowano go w Mieście Dawida. Po nim królem został jego syn Achaz.