1 W trzydziestym szóstym roku królowania Asy wystąpił Basza, król Izraela, przeciwko Judzie i obwarował Ramę, aby nikt nie mógł wychodzić ani przychodzić do króla Judy, Asy. 2 Wówczas Asa kazał wynieść srebro i złoto ze skarbców domu Pana i domu króla, i posłał do Ben-Hadada, króla Aramu, który mieszkał w Damaszku. Kazał im też powiedzieć: 3 Pomiędzy mną a tobą istnieje przymierze, jak to było między moim i twoim ojcem! Oto posyłam ci srebro i złoto. Wyrusz więc i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, aby odstąpił ode mnie. 4 Ben-Hadad usłuchał króla Asy i posłał dowódców swej armii przeciwko miastom Izraela, i uderzyli na Ijjon, Dan i Abel-Maim i wszystkie miasta-spichlerze Neftalego. 5 A gdy Basza to usłyszał, zaprzestał obwarowywania Ramy i wstrzymał swoją pracę.
6 Wówczas król Asa zgromadził wszystkich Judejczyków, aby przenieśli kamienie Ramy i drewno, którymi obwarowywał Basza, i obwarowali nimi Gebę i Mispę. 7 W tym czasie przybył Chanami - Widzący, do Asy, króla Judy, i powiedział do niego: Ponieważ polegałeś na królu Aramu, a nie polegałeś na Panu, twoim Bogu, więc uciekło ci wojsko króla Aramu. 8 Czy to nie Kuszyci i Libijczycy mieli liczne wojsko i rydwany, i bardzo wielu jeźdźców? Ty jednak polegałeś na Panu, dlatego wydał ich w twoje ręce. 9 Pan bowiem ogarnia spojrzeniem całą ziemię, aby wzmocnić serce tych, którzy są wobec Niego szczerzy. Ponieważ teraz głupio postąpiłeś, więc odtąd będziesz nękany wojnami. 10 Asa rozgniewał się na Widzącego i wtrącił go do więzienia, bo jego słowa bardzo go zirytowały. W tym czasie Asa prześladował również niektórych z ludu.
11 A oto dzieje Asy, pierwsze i ostatnie, one właśnie są opisane w Księdze Królów Judy i Izraela.
12 W trzydziestym dziewiątym roku swego królowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba postępowała. Jednak podczas choroby nie szukał pomocy u Pana, lecz u lekarzy. 13 I spoczął Asa przy swoich przodkach, a umarł w czterdziestym pierwszym roku swego królowania. 14 Pochowali go w grobie, który sobie wykuł w Mieście Dawida. I złożyli go na łożu pełnym wonności i różnych mieszanek, przygotowanych według wyszukanych receptur. I rozpalili dla niego ogromny ogień.