1 Asa czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana, swojego Boga. 2 Usunął obce ołtarze i wyżyny, rozbił stele i wyciął aszery. 3 Polecił Judejczykom, aby szukali Pana, Boga swych ojców, oraz przestrzegali Prawa i przykazania. 4 Usunął ze wszystkich miast Judy wyżyny i ołtarze kadzielne. Dopóki żył, królestwo doznawało spokoju. 5 Wybudował w Judzie miasta warowne, ponieważ kraj doznawał spokoju i nie było wojny w tych latach, Pan bowiem dał mu odpocząć. 6 Powiedział do Judejczyków: Rozbudujmy te miasta i otoczmy murem, wieżami, bramami i zaworami, dopóki ta ziemia przed nami jest nasza. Szukaliśmy bowiem Pana, naszego Boga, szukaliśmy Go, a On dał nam odpocząć od wszystkich wrogów. Tak więc je rozbudowali. I dobrze im się powodziło.
7 Asa posiadał armię liczącą trzysta tysięcy Judejczyków wyposażonych w tarcze i włócznie oraz dwieście osiemdziesiąt tysięcy Beniaminitów wyposażonych w tarcze i naciągających łuki. Oni wszyscy byli dzielnymi wojownikami. 8 A przeciwko nim wyruszył Zerach Kuszyta z milionową armią i z trzystoma rydwanami i przybył do Mareszy. 9 Wtedy Asa wystąpił przeciwko niemu. I ustawili się do bitwy w dolinie Sefaty w pobliżu Mareszy. 10 Asa wołał do Pana, swego Boga: Panie, nie ma nikogo poza Tobą, kto pospieszyłby z pomocą w walce między silnym a bezsilnym. Pomóż nam, Panie, nasz Boże, ponieważ na Tobie polegamy, i w Twoje imię wyruszyliśmy przeciwko tej gromadzie. Panie, Ty jesteś naszym Bogiem, niech człowiek Ci nie dorówna.
11 I Pan rozgromił Kuszytów przed Asą i przed Judą, wtedy Kuszyci uciekli. 12 Asa i lud, który z nim był, ścigali ich aż do Geraru. I padli Kuszyci, tak że nikt nie pozostał żywy, zostali bowiem pobici przed obliczem Pana, i przed Jego armią. Zebrano też wielkie łupy. 13 Zdobyto wszystkie miasta wokół Geraru, ponieważ padł na nich strach Pana, i złupiono wszystkie miasta. A zatem łupy na nich zdobyte były wielkie. 14 Zniszczono także zagrody trzód i zabrano mnóstwo owiec i wielbłądów. Następnie powrócili do Jerozolimy.