1 Nauka ta jest godna wiary.
BISKUPI I DIAKONI
Przymioty biskupów
Jeśli ktoś zabiega o urząd biskupa, pragnie tego, co dobre. 2 Trzeba więc, aby biskup był bez zarzutu, mężem jednej żony, trzeźwy, rozsądny, uprzejmy, gościnny i dobry jako nauczyciel i wychowawca. 3 Nie powinien nadużywać wina, być porywczy, ale łagodny, nastawiony pokojowo i nie przywiązujący wagi do pieniędzy. 4 Powinien dobrze kierować swoim domem, mieć dzieci posłuszne i pełne szacunku. 5 Jeśli bowiem ktoś nie umie kierować własnym domem, jak będzie dbał o Kościół Boga? 6 Nie powinien to być ktoś nowo nawrócony, aby nie opanowała go pycha i przez to nie wpadł w potępienie, jak diabeł. 7 Powinien też mieć dobrą opinię wśród niewierzących, aby nie doznał zniewag i nie wpadł w sidła diabła.
Przymioty diakonów
8 Podobnie diakoni powinni być uczciwi, nieobłudni, wstrzemięźliwi w piciu wina i niechciwi na pieniądze, 9 zachowujący prawdy wiary z czystym sumieniem. 10 Niech oni również zostaną najpierw sprawdzeni, a potem niech służą, będąc bez zarzutu. 11 Podobnie kobiety powinny być uczciwe, nieskłonne do oszczerstw, trzeźwe, we wszystkim wierne. 12 Diakon też powinien mieć tylko jedną żonę, dobrze kierować dziećmi i swoim domem. 13 Ci bowiem, którzy dobrze pełnią swoją służbę, zdobywają poważanie i wielką pewność w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.
Tajemnica naszej wiary
14 Piszę ci o tym, mając nadzieję, że przybędę do ciebie niebawem. 15 Gdybym jednak zwlekał, powinieneś wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żyjącego, kolumną i fundamentem prawdy. 16 A bez wątpienia jest to wielka tajemnica pobożności:
Ten, który objawił się w ciele,
został usprawiedliwiony w Duchu,
ukazał się aniołom,
ogłoszono Go wśród pogan,
uwierzono Mu w świecie,
został wyniesiony w chwale.