ZORGANIZOWANIE KULTU
Wskazania dotyczące modlitwy
1 Proszę więc przede wszystkim, aby prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia były zanoszone za wszystkich ludzi, 2 za królów i wszystkich rządzących, abyśmy mogli wieść życie spokojne i bezpieczne, z całą pobożnością i godnością. 3 Jest to bowiem rzecz piękna i miła przed naszym Zbawcą, Bogiem, 4 który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 5 Jeden jest bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, 6 który wydał samego siebie na okup za wszystkich, jako świadectwo we właściwym czasie. 7 Ze względu na nie zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.
8 Pragnę więc, aby mężczyźni modlili się w każdym miejscu, podnosząc do góry ręce czyste, bez gniewu i kłótni. 9 Podobnie też kobiety, kierując się skromnością w ubiorze, niech z godnością i rozsądkiem się przystrajają, nie wyszukaną fryzurą i złotem czy perłami lub drogim ubiorem, 10 ale dobrymi czynami, jak wypada kobietom, które chcą uchodzić za bogobojne. 11 Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. 12 Nie pozwalam też kobiecie nauczać ani górować nad mężczyzną, lecz ma trwać w cichości. 13 Pierwszy bowiem został stworzony Adam, potem Ewa. 14 I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta pogrążyła się w grzechu. 15 Zostanie zaś zbawiona przez rodzenie dzieci – jeśli wytrwają w wierze i miłości, prowadząc życie święte i skromne.