ADRES I POZDROWIENIE
1 Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z nakazu Boga, naszego Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei, 2 do Tymoteusza, prawowitego dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Głoszenie Ewangelii
Ostrzeżenie przed fałszywą nauką
3 Tak jak zachęciłem ciebie, gdy szedłem do Macedonii, do pozostania w Efezie, tak też zachęcam, żebyś niektórym nakazał nie nauczać błędnie 4 ani się nie zajmować niekończącymi się mitami i rodowodami, które bardziej ukazują bezsensowne rozważania niż działanie Boga przez wiarę. 5 Celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, prawego sumienia i szczerej wiary. 6 Niektórzy zaś to zagubili i oddali się pustej gadaninie. 7 Chociaż chcą być nauczycielami Prawa, to jednak nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą.
8 My natomiast wiemy, że Prawo jest dobre, jeśli ktoś je prawidłowo stosuje, 9 wiedząc, że zostało ono ustanowione nie dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzeszników, niecnych i podłych, ojcobójców i matkobójców, morderców, 10 rozpustników, mężczyzn współżyjących z sobą, handlarzy niewolników, kłamców, krzywoprzysięzców i dla każdego, kto się sprzeciwia zdrowej nauce, 11 opartej na Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi powierzono.
Dziękczynienie za okazane miłosierdzie
12 Jestem wdzięczny Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że okazał mi zaufanie, powołując mnie do służby, 13 mnie, który wcześniej byłem bluźniercą, prześladowcą i człowiekiem zuchwałym, lecz dostąpiłem miłosierdzia, gdyż postępowałem nieświadomie, jak niewierzący. 14 Bardziej jednak zaobfitowała łaska naszego Pana z wiarą i miłością, odnoszącą się do Chrystusa Jezusa. 15 Nauka ta jest godna wiary i całkowitego przyjęcia, gdyż Chrystus Jezus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. 16 Dlatego też dostąpiłem miłosierdzia, żeby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w przyszłości z Jego powodu uwierzą w życie wieczne. 17 Królowi wieków zaś, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
18 To ci nakazuję, Tymoteuszu, moje dziecko, w myśl odnoszących się do ciebie dawnych proroctw, abyś zgodnie z nimi toczył dobrą walkę, 19 mając wiarę i prawe sumienie, co niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. 20 Należą do nich Hymenaios i Aleksander, których przekazałem szatanowi, aby oduczyli się bluźnić.