ZACHĘTA DO CZUJNOŚCI
1 Nie ma potrzeby, bracia, pisać wam o dniach i godzinach. 2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana nadejdzie jak złodziej w nocy. 3 Gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy niespodziewanie, jak bóle porodowe na kobietę ciężarną, przyjdzie na nich zagłada i nie uciekną. 4 Wy, bracia, jednak nie przebywacie w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. 5 Wy wszyscy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia, a nie nocy ani ciemności. 6 Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 7 Ci przecież, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. 8 My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Przywdziejmy pancerz wiary i miłości oraz hełm, którym jest nadzieja zbawienia. 9 Nie przeznaczył nas bowiem Bóg na gniew, lecz na to abyśmy osiągnęli zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 10 który za nas umarł po to, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. 11 Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się nawzajem, jak to zresztą czynicie.
KOŃCOWE NAPOMNIENIA I POZDROWIENIA
12 Prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy wśród was pracują, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają. 13 Otaczajcie ich szczególną miłością ze względu na ich pracę, zachowujcie pokój między sobą. 14 Prosimy was, bracia, abyście napominali niesfornych, pocieszali bojaźliwych, umacniali słabych, wszystkim okazywali cierpliwość. 15 Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za zło, ale sobie nawzajem i wszystkim zawsze starajcie się wyświadczać dobro.
16 Zawsze się radujcie, 17 nieustannie się módlcie, 18 za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Jezusie Chrystusie wobec was. 19 Ducha nie gaście, 20 proroctw nie lekceważcie, 21 wszystko badajcie, zachowujcie to, co dobre, 22 od wszelkiego zła się powstrzymujcie.
23 Sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, aby cały wasz duch, dusza i ciało zostały zachowane bez zarzutu na ponowne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. 24 Wierny jest Ten, który was powołuje, On tego dokona.
25 Bracia, módlcie się również za nas.
26 Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem. 27 Zobowiązuję was w imię Pana, aby ten list został odczytany wszystkim braciom.
28 Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.