ADRES, POZDROWIENIE, PODZIĘKOWANIA
1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.
Wiara i przykład Tesaloniczan
2 Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, gdy nieustannie wspominamy o was w naszych modlitwach. 3 Przed naszym Bogiem i Ojcem pamiętamy o waszym dziele wiary, niestrudzonej miłości i wytrwałej nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie. 4 Wiemy, bracia umiłowani przez Boga, o wybraniu was, 5 gdyż nasze głoszenie Ewangelii dokonało się wśród was nie tylko przez samo Słowo, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i w wielkiej pełni. Przecież wiecie, jacy staliśmy się wśród was dla was. 6 Wy też staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo wśród wielkiego ucisku, z radością w Duchu Świętym. 7 Dlatego też staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. 8 Dzięki wam bowiem Słowo Pana rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii i Achai, ale w każdym miejscu stała się jawna wasza wiara w Boga, tak że nie mamy potrzeby mówienia czegokolwiek. 9 Oni sami przecież oznajmiają o tym, w jaki sposób przyjęliście nas i jak odwróciliście się od bożków do Boga, aby służyć Bogu żyjącemu i prawdziwemu 10 i aby oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który chroni nas przed nadchodzącym gniewem.