Saul pierwszym królem
Lud żąda króla
1 Gdy Samuel się zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. 2 Jego pierworodny syn miał na imię Joel, a drugi Abiasz. Byli oni sędziami w Beer-Szebie. 3 Lecz jego synowie nie postępowali tak jak on. Podążali za zyskiem, brali podarunki i naginali prawo na swoją korzyść.
4 Zebrali się więc wszyscy starsi Izraela, przybyli do Samuela do Ramy 5 i oznajmili mu: Ty się zestarzałeś, a twoi synowie nie postępują tak jak ty. Ustanów nam więc króla, aby sprawował nad nami sądy, jak to jest u wszystkich narodów. 6 Samuelowi wydało się złe, że żądali: Daj nam króla, aby sprawował nad nami sądy. Modlił się zatem do Pana, 7 a Pan odpowiedział Samuelowi: Wysłuchaj głosu Izraelitów, wszystkiego, co do ciebie powiedzieli, ponieważ oni nie ciebie odrzucili, lecz odrzucili Mnie jako swego króla. 8 Podobnie jak wszystko, co robili od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dziś, kiedy Mnie porzucili i służyli innym bogom. Tak postępują także z tobą. 9 Otóż teraz wsłuchaj się w ich głos, ale wyraźnie ich ostrzeż i ogłoś im, jakie są uprawnienia króla, który będzie nimi rządził.
10 Samuel przekazał więc wszystkie słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla. 11 Powiedział: Takie są uprawnienia króla, który będzie nad wami panował: Będzie zabierał waszych synów, by służyli przy jego rydwanach i koniach. Będą biegać przed jego rydwanem. 12 Ustanowi ich dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesięcioma. Będą uprawiali jego pole i zbierali jego żniwo, będą wyrabiali oręż wojenny i oporządzenie jego rydwanów. 13 Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. 14 Zabierze wasze najlepsze pola, winnice oraz gaje oliwne i odda swoim sługom. 15 Wasze plony i winnice obłoży dziesięciną i odda swoim dworzanom i swoim sługom. 16 Zabierze wasze najlepsze sługi i służebnice, waszych młodych mężczyzn i wasze osły i wykorzysta do swoich prac. 17 Waszą trzodę obłoży dziesięciną, a wy staniecie się jego sługami. 18 Wówczas będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie wybraliście, lecz Pan tego dnia wam nie odpowie.
19 Lud nie chciał jednak usłuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: Nie! Niech nad nami będzie król! 20 Wtedy będziemy jak wszystkie inne narody. Nasz król będzie sprawował nad nami sądy, wyruszał przed nami i prowadził nasze wojny. 21 Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przekazał je Panu. 22 Pan zaś powiedział do Samuela: Wsłuchaj się w ich głos i ustanów im króla! Wówczas Samuel przemówił do Izraelitów: Idźcie, każdy do swego miasta.