Jonatan chroni Dawida
1 Saul rozmawiał ze swoim synem, Jonatanem, i ze wszystkimi swoimi sługami o tym, żeby zabić Dawida. Ale Jonatan, syn Saula, bardzo Dawida polubił. 2 Powiadomił więc Dawida: Mój ojciec, Saul, chce cię zabić. Jutro rano bądź zatem czujny, proszę, schowaj się i pozostań w ukryciu. 3 Ja zaś wyjdę i stanę przy ojcu na polu tam, gdzie ty będziesz. Sam porozmawiam o tobie z ojcem, a gdy się czegoś dowiem, to cię o tym powiadomię. 4 Jonatan rozmawiał więc życzliwie o Dawidzie ze swoim ojcem, Saulem. Powiedział do niego: Niech król nie zgrzeszy przeciwko swojemu słudze Dawidowi! Nie zgrzeszył on bowiem wobec ciebie, a jego czyny były dla ciebie bardzo korzystne. 5 Naraził swoje życie i zabił Filistyna, a Pan dokonał wielkiego ocalenia całego Izraela. Sam to widziałeś i się cieszyłeś. Dlaczego więc chcesz zgrzeszyć przeciw niewinnej krwi, zabijając Dawida bez przyczyny? 6 Saul posłuchał głosu Jonatana i złożył przysięgę: Na życie Pana! Nie zostanie zabity! 7 Potem Jonatan przywołał Dawida i opowiedział mu o tym wszystkim. Przyprowadził też Dawida do Saula i jak dawniej był on przy nim.
Mikal ocala Dawida
8 Gdy wojna zaczęła się na nowo, Dawid wyruszył, by walczyć przeciw Filistynom, i zadał im wielką klęskę, tak że przed nim uciekli. 9 Potem zły duch od Pana przeniknął Saula. Saul przebywał wówczas w swoim domu i trzymał w ręku włócznię, Dawid zaś grał. 10 Saul spróbował wtedy przybić Dawida włócznią do ściany. Ten jednak umknął Saulowi tak, że uderzył on włócznią w ścianę. Dawid uciekł i uratował się tej nocy.
11 Wtedy Saul wyprawił posłańców do domu Dawida, aby go pilnowali, a rano zabili. Lecz Mikal, żona Dawida, ostrzegła go: Jeżeli tej nocy się nie uratujesz, to jutro zostaniesz zabity! 12 Mikal spuściła więc Dawida przez okno. On zaś uciekł i się uratował. 13 Potem Mikal wzięła bożka domowego i położyła go na łóżku, a plecionkę z koziej sierści położyła u jego wezgłowia i przykryła płaszczem. 14 Gdy Saul wyprawił posłańców, aby pojmali Dawida, powiedziała: Jest chory. 15 Wówczas Saul wysłał ponownie posłańców, aby zobaczyli Dawida, i rozkazał: Przynieście go do mnie na łożu, abym go zabił! 16 Gdy posłańcy przybyli, to w łóżku był bożek domowy i plecionka z koziej sierści u wezgłowia. 17 Wtedy Saul zapytał Mikal: Dlaczego oszukałaś mnie w ten sposób? Wypuściłaś mojego wroga, a on uciekł. Na to Mikal odpowiedziała Saulowi: On mi zagroził: Wypuść mnie albo cię zabiję!
Dawid, Saul i Samuel w Ramie
18 W ten sposób Dawid uciekł i się uratował. Potem przybył do Samuela do Ramy i opowiedział mu wszystko, co zrobił mu Saul. Następnie wraz z Samuelem wyruszył do Najot, gdzie się zatrzymali. 19 Wówczas przekazano Saulowi następującą wiadomość: Dawid przebywa właśnie w Najot koło Ramy. 20 Saul wysłał więc posłańców, by pojmali Dawida. Gdy ci ujrzeli grupę proroków pod przewodnictwem Samuela, będących w prorockim uniesieniu, także i na posłańców Saula zstąpił duch Boży i wpadli w uniesienie prorockie. 21 Doniesiono o tym Saulowi, a on wysłał innych posłańców. Ale i ci wpadli w uniesienie prorockie. Wtedy Saul po raz trzeci wysłał posłańców, ale i oni wpadli w prorockie uniesienie. 22 Wówczas także i on poszedł do Ramy. Gdy przyszedł do wielkiej studni, która jest w Seku, zapytał: Gdzie są Samuel i Dawid? Ktoś odpowiedział: Są właśnie w Najot koło Ramy. 23 Tam też się udał, do Najot koło Ramy, ale i na niego zstąpił duch Boży. Szedł, będąc w prorockim uniesieniu, aż dotarł do Najot w Ramie. 24 Tam także i on zrzucił swoje ubranie i pozostawał w prorockim uniesieniu w obecności Samuela. Leżał na ziemi nagi cały dzień i całą noc. Dlatego mówi się: Czy także Saul między prorokami?