POUCZENIA MORALNE
Żony i mężowie
1 Podobnie żony, bądźcie posłuszne swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy nie podporządkowują się Słowu, dzięki postępowaniu żon bez słowa zostali pozyskani, 2 gdy zobaczą wasze pełne bojaźni, czyste postępowanie. 3 Niech waszą ozdobą będzie nie to, co zewnętrzne: wyszukane zaplatanie włosów, noszenie złotej biżuterii lub ubieranie się w strojne suknie, 4 ale ukryty człowiek wewnętrzny, w nieskazitelności łagodnego i spokojnego ducha, który jest cenny przed Bogiem. 5 Tak bowiem niegdyś święte kobiety, które miały nadzieję w Bogu, stroiły się, będąc posłuszne swoim mężom. 6 Tak też Sara okazała posłuszeństwo Abrahamowi, gdy nazywała go panem. Wy zaś stałyście się jej dziećmi, gdyż czynicie dobro i nie dajecie się niczym zastraszyć.
7 Podobnie wy, mężowie, żyjąc wspólnie z żonami, traktujcie je z wyrozumiałością, ponieważ jako kobiety są słabsze. Okazujcie im szacunek jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby nic nie powstrzymało waszych modlitw.
Cierpienie dla sprawiedliwości
8 W końcu też, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i pokorni. 9 Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
10 Ten bowiem, kto chce miłować życie
i zobaczyć dni dobre,
niech powstrzyma język od zła
i wargi, by nie wypowiadały słów podstępnych.
11 Niech odwróci się od zła i czyni dobro,
niech zabiega o pokój i dąży do niego,
12 bo oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych,
a Jego uszy ku ich błaganiu,
oblicze Pana zaś przeciwko tym, którzy czynią zło.
CZAS PRZEŚLADOWAŃ
13 Kto was skrzywdzi, jeśli gorliwie będziecie zabiegać o dobro? 14 A jeśli nawet cierpielibyście z powodu sprawiedliwości, będziecie szczęśliwi. Nie bójcie się ich gróźb i nie dajcie się zastraszyć. 15 Pana zaś, Chrystusa, uświęćcie w waszych sercach, gotowi zawsze do obrony wobec każdego, kto od was żąda słowa o tej nadziei, która jest w was. 16 Czyńcie to jednak łagodnie i z bojaźnią, mając czyste sumienie, aby przez to, czym jesteście szkalowani, zostali zawstydzeni ci, którzy znieważają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. 17 Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć czyniąc dobro, niż czyniąc zło. 18 Przecież i Chrystus raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby przyprowadzić was do Boga. Zabity wprawdzie w ciele, przez Ducha jednak został ożywiony. 19 W Nim też poszedł i ogłosił ocalenie duchom zamkniętym w więzieniu, 20 nieposłusznym wówczas, gdy Bóg wyczekiwał cierpliwie za dni Noego, kiedy była budowana arka. W niej tylko niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. 21 Ona i was zgodnie z tym wzorem zbawia teraz w chrzcie, nie przez usunięcie brudu, ale jako odpowiedź dobrego sumienia skierowana do Boga, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, 22 który jest po prawicy Boga, odkąd poszedł do nieba i zostali Mu podporządkowani aniołowie i władze, i moce.