Klęska Kendebajosa
1 Jan przybył z Gezer i opowiedział swojemu ojcu, Szymonowi, czego dokonał Kendebajos. 2 Wtedy Szymon wezwał swoich dwóch starszych synów, Judę i Jana, i powiedział im: Ja, moi bracia i dom mojego ojca toczyliśmy wojny Izraela od młodości aż do dnia dzisiejszego i naszymi rękoma wielokrotnie udało się wyzwolić Izraela. 3 Teraz zaś zestarzałem się, wy natomiast, dzięki miłosierdziu Niebios, jesteście w odpowiednim wieku. Zajmijcie więc miejsce moje i mojego brata i wyruszcie do walki za nasz naród, a pomoc z Nieba niech będzie z wami. 4 Wybrał też w kraju dwadzieścia tysięcy piechoty i jazdę.
Wówczas wyruszyli przeciwko Kendebajosowi i przenocowali w Modin. 5 Gdy wstali rano, udali się na równinę, gdzie ujrzeli wielkie wojsko, stojące naprzeciw nich, złożone z piechoty i jeźdźców. Między nimi zaś znajdował się potok. 6 Wraz ze swoimi ludźmi rozbił obóz naprzeciwko nich, lecz kiedy zauważył, że lud boi się przekroczyć potok, przeszedł przez niego pierwszy. Jego żołnierze widząc to, przeprawili się za nim. 7 Wówczas podzielił lud i umieścił jeźdźców pośrodku piechoty, gdyż jazda przeciwników była bardzo liczna. 8 Zadęli w trąby i Kendebajos razem ze swoim wojskiem został zmuszony do ucieczki. Wielu z nich zostało rannych, pozostali zaś uciekli do twierdzy. 9 Juda, brat Jana, został wtedy ranny, ale Jan ścigał ich, aż przybył do Kedronu, który odbudował Kendebajos 10 Nieprzyjaciele uciekli do wież, które znajdowały się na polach Azotu, lecz on je spalił. Padło z nich około dwóch tysięcy ludzi. Potem powrócił do Judei w pokoju.
Zdrada Ptolemeusza i śmierć Szymona
11 Ptolemeusz, syn Abubosa, został mianowany wodzem równiny Jerycha. Posiadał wiele srebra i złota, 12 był bowiem zięciem arcykapłana. 13 Jego serce stało się wyniosłe i zapragnął władać całym krajem. Obmyślił więc podstęp przeciwko Szymonowi i jego synom, aby ich zabić.
14 Gdy w jedenastym miesiącu, miesiącu Szebat, sto siedemdziesiątego siódmego roku Szymon odwiedzał miasta w kraju, troszcząc się o ich potrzeby, i przybył wraz ze swoimi synami, Mattatiaszem i Judą, do Jerycha, 15 wtedy syn Abubosa przyjął ich podstępnie w małej twierdzy zwanej Dok, którą wybudował. Urządził dla nich wielką uczę i tam też ukrył żołnierzy. 16 Gdy Szymon i jego synowie byli już pijani, Ptolemeusz i jego ludzie chwycili za broń i zaatakowali Szymona w trakcie uczty. Zabili go, dwóch jego synów, a także niektórych z jego orszaku. 17 W ten sposób dopuścił się haniebnej zdrady i odpłacił złem za dobro.
Jan następcą Szymona
18 Ptolemeusz opisał to w liście do króla, prosząc go, aby przysłał mu na pomoc wojsko i przekazał ich kraj i miasta. 19 Innych zaś wysłał do Gezer, by zabili Jana. Tysięcznikom posłał listy z rozkazem przybycia do niego, gdyż zamierzał dać im srebro, złoto i dary. 20 Jeszcze innych wysłał, aby zajęli Jeruzalem i wzgórze świątynne. 21 Tymczasem ktoś pobiegł do Gezer i powiedział Janowi, że jego ojciec i bracia zostali zamordowani oraz że Ptolemeusz posłał ludzi, aby i jego zabili. 22 Ta wiadomość bardzo go przeraziła, pochwycił jednak ludzi, którzy przyszli go zamordować i ich zabił. Wiedział bowiem, że zamierzali go zgładzić.
23 Pozostałe dzieje Jana, jego wojny, i jego bohaterskie czyny, w których okazał męstwo, budowa murów, które wzniósł, i wszystkie jego dokonania 24 zostały opisane w kronice jego arcykapłaństwa – od chwili, kiedy po swoim ojcu został arcykapłanem.