Budowa świątyni
1 W roku czterysta osiemdziesiątym od wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej, w czwartym roku panowania nad Izraelem, w miesiącu Ziw, to jest w miesiącu drugim, Salomon rozpoczął budowę domu dla Pana.
2 Dom, który król Salomon zbudował Panu, miał sześćdziesiąt łokci długości, dwadzieścia szerokości i trzydzieści wysokości. 3 Przedsionek, przylegający do Miejsca Świętego domu, miał dwadzieścia łokci długości, stosownie do szerokości domu, i dziesięć łokci szerokości, mierząc wzdłuż domu. 4 Okna w domu zrobił w zakratowanych wnękach. 5 Przy ścianie domu, dookoła, dobudował piętra, otaczające zarówno Miejsce Święte, jak i Najświętsze. Dookoła zbudował także pomieszczenia. 6 Dolne piętro miało pięć łokci szerokości, środkowe sześć, a trzecie siedem. Na zewnątrz domu wykonał dookoła odstępy, aby budowla nie wspierała się na murach domu. 7 Dom podczas jego wznoszenia był budowany z przygotowanych kamieni, ociosanych jeszcze w kamieniołomach, dlatego podczas budowy domu nie było słychać młotów, siekier ani żadnych narzędzi żelaznych. 8 Wejście do najniższego poziomu pomieszczeń znajdowało się po prawej stronie domu, a krętymi schodami wstępowało się na piętro środkowe, a ze środkowego na trzecie. 9 Wybudował zatem dom i wykończył. I pokrył dom stropem z bali i desek cedrowych. 10 Wzniósł też piętra przy całym domu, wysokie na pięć łokci, i połączył je z domem cedrowymi balami.
11 Wtedy Pan skierował do Salomona następujące słowo: 12 Oto dom, który Mi budujesz. Jeśli będziesz postępował według Moich praw, wypełniał Moje ustawy, strzegł Moich przykazań i postępował według nich, to spełnię wobec ciebie Moją obietnicę, którą dałem Dawidowi, twojemu ojcu, 13 i zamieszkam pośród Izraelitów i nie opuszczę Mojego ludu izraelskiego.
Wnętrze świątyni
14 Salomon zbudował więc dom i go wykończył. 15 Ściany domu wyłożył od wewnątrz deskami cedrowymi, od podłogi domu aż do stropu. Podłogę natomiast wyłożył deskami cyprysowymi. 16 Dwadzieścia łokci od tylnego muru domu, od podłogi aż do stropu, zbudował ścianę z desek cedrowych i uczynił za nią debir, czyli Miejsce Najświętsze. 17 Dom, czyli Miejsce Święte, miał z przodu czterdzieści łokci długości. 18 Cedrowe wnętrze domu zdobiły rzeźby w kształcie liści kolokwinty i rozchylonych kielichów kwiatów. Wszystko było pokryte cedrem, tak że kamienia nie było widać. 19 Wewnątrz domu, w głębi, znajdowało się Miejsce Najświętsze, przeznaczone dla Arki Przymierza Pana. 20 Miejsce Najświętsze miało dwadzieścia łokci długości, dwadzieścia szerokości i dwadzieścia wysokości, a wyłożył je szczerym złotem. Wyłożył też ołtarz cedrowy. 21 Wnętrze domu Salomon wyłożył szczerym złotem. Przed Miejscem Najświętszym, które również wyłożył złotem, przeciągnął złote łańcuchy. 22 Tak więc cały dom wyłożył złotem, cały dom aż do końca, jak również cały ołtarz, który był przed Miejscem Najświętszym wyłożył złotem.
23 W Miejscu Najświętszym sporządził dwa cheruby z drewna oliwkowego, wysokie na dziesięć łokci. 24 Pięć łokci długości miało jedno skrzydło cheruba i pięć łokci długości drugie. Dziesięć łokci było od końca jednego skrzydła do końca drugiego. 25 Drugi cherub miał także wymiar dziesięciu łokci. Obydwa cheruby miały ten sam wymiar i taki sam kształt. 26 Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła po dziesięć łokci. 27 Cheruby umieścił w głębi wnętrza domu. Rozpościerały one skrzydła tak, że skrzydło jednego cheruba dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego dotykało drugiej ściany. Natomiast ich skrzydła skierowane do środka domu dotykały się wzajemnie. 28 Również cheruby pokryto złotem.
29 Na wszystkich ścianach domu dookoła wyrył ozdobne płaskorzeźby przedstawiające cheruby, palmy i rozchylone kielichy kwiatów, od wewnątrz i na zewnątrz. 30 Podłogę domu także wyłożył złotem wewnątrz i na zewnątrz.
31 Wejście do Miejsca Najświętszego zaopatrzył w drzwi z drewna oliwkowego. Filary odrzwi były zaś pięciokątne. 32 Na obu skrzydłach drzwi z drewna oliwkowego wyrył płaskorzeźby przedstawiające cheruby, palmy i rozchylone kielichy kwiatów i pokrył cheruby i palmy złotem. Pozłocił zarówno cheruby, jak i palmy. 33 Także przy wejściu do Miejsca Świętego zrobił czworokątne futryny z drewna oliwkowego 34 i podwójne drzwi z drewna cyprysowego. Jedne drzwi składały się z dwóch skrzydeł wahadłowych i drugie drzwi składały się z dwóch skrzydeł wahadłowych. 35 Wyrył cheruby, palmy i rozchylone kielichy kwiatów, a płaskorzeźby te pokrył cienką warstwą złota. 36 Ponadto wewnętrzny dziedziniec obudował trzema rzędami wygładzonych kamieni i rzędem belek cedrowych.
37 W czwartym roku, w miesiącu Ziw, został położony fundament domu Pana. 38 Natomiast w roku jedenastym, w miesiącu Bul, to jest w miesiącu ósmym, ukończył dom z całym wyposażeniem i zgodnie z jego planami. Salomon budował go zatem siedem lat.