Wiara daje zwycięstwo nad światem
1 Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga i każdy, kto miłuje Tego, który dał życie, miłuje też tego, który życie od Niego otrzymał. 2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. 3 Miłość względem Boga polega bowiem na przestrzeganiu Jego przykazań – a przykazania Jego nie są ciężkie. 4 To wszystko, co zostało z Boga zrodzone, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 5 Kto zwycięża świat, jeżeli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Boga?
Świadectwo o Synu
6 Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. I Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. 7 Troje daje świadectwo: 8 Duch, woda i krew, i tych troje stanowi jedno. 9 Jeżeli przyjmujemy świadectwo ludzi, to tym bardziej powinniśmy przyjąć świadectwo Boga, które jest ważniejsze, bo jest świadectwem Boga, który zaświadczył o swoim Synu. 10 Ten, kto wierzy w Syna Bożego, ma w sobie świadectwo Boga, ten zaś, kto nie wierzy Bogu, czyni Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. 11 A świadectwo to jest następujące: Bóg dał nam życie wieczne, a życie to jest w Jego Synu. 12 Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.
Życie wieczne
13 To wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego napisałem, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. 14 Ufność zaś, którą w Nim pokładamy, polega na przeświadczeniu, że wysłuchuje nas, jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą. 15 A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, to jesteśmy też pewni, że mamy już to, o co Go prosiliśmy.
ZAKOŃCZENIE: MODLITWA A GRZECHY
16 Jeżeli ktoś zobaczy, że jego brat popełnia grzech, który nie prowadzi do śmierci, niech się modli, a Bóg da mu życie – tym, których grzech nie prowadzi do śmierci. Jest jednak taki grzech, który prowadzi do śmierci. W takim przypadku nie polecam, aby się modlono. 17 Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz jest też grzech, który nie prowadzi do śmierci.
18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale strzeże go Narodzony z Boga, a Zły nie może go tknąć. 19 Wiemy, że jesteśmy od Boga, a cały świat jest w mocy Złego. 20 Wiemy też, że Syn Boga przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 21 Dzieci, strzeżcie się bożków.