ŻYCIE PRAWDZIWYCH DZIECI BOŻYCH
1 Zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego też świat nas nie poznaje, gdyż Jego nie poznał. 2 Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Wiemy, że kiedy On się objawi, będziemy do Niego podobni, ponieważ ujrzymy Go takim, jakim jest. 3 Każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.
4 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. 5 Wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, lecz w Nim nie ma grzechu. 6 Każdy, kto w Nim pozostaje, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani Go nie poznał. 7 Dzieci, niech nikt was nie zwodzi. Ten, kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, podobnie jak On jest sprawiedliwy. 8 Ten, kto grzeszy, pochodzi od diabła, bo diabeł grzeszy od początku. Po to objawił się Syn Boga, aby zniszczyć dzieła diabła. 9 Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, gdyż pozostaje w nim nasienie Boga i nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga. 10 Po tym można poznać dzieci Boże i dzieci diabła: każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje swojego brata.
Miłość wzajemna
11 Nowina bowiem, którą od początku słyszeliście, wzywa nas, abyśmy się wzajemnie miłowali. 12 Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swojego brata. A z jakiego powodu zabił? Ponieważ jego czyny były złe, a jego brata sprawiedliwe. 13 Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. 14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Ten natomiast, kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. 15 Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. 16 Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddać życie za braci. 17 Jeśli ktoś ma dobra tego świata i widzi swojego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, to jak może przebywać w nim miłość Boga? 18 Dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.
Ufność pokładana w Bogu
19 Dzięki temu poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serce. 20 A jeśli nawet serce nas potępia, to Bóg jest większy od naszego serca i wie wszystko. 21 Umiłowani, jeżeli serce nas nie potępia, mamy ufność wobec Boga 22 i o cokolwiek będziemy prosić, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co Jemu się podoba. 23 A Jego przykazanie wzywa nas, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie zgodnie z Jego przykazaniem. 24 Ten, kto przestrzega Jego przykazań, pozostaje w Bogu, a Bóg w nim. To zaś, że pozostaje On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.