Chrystus naszym Orędownikiem
1 Dzieci moje, piszę wam to, abyście niegrzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy Orędownika przed Ojcem – sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. 2 On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. 3 Po tym poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. 4 Ten, kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. 5 W tym jednak, kto zachowuje Jego Słowo, miłość Boga naprawdę jest doskonała. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. 6 Ten, kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak, jak On postępował.
Nowe przykazanie
7 Umiłowani, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie dawne, które mieliście od początku. Tym dawnym przykazaniem jest Słowo, które usłyszeliście. 8 A jednak piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w Nim i w nas, bo ciemność przemija i ukazuje się już prawdziwa światłość. 9 Ten, kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swojego brata, nadal jest w ciemności. 10 Ten, kto miłuje swojego brata, pozostaje w światłości i nie ma w nim zgorszenia. 11 Ten zaś, kto nienawidzi swojego brata, jest w ciemności i w niej postępuje, i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy.
12 Piszę do was, dzieci,
bo z powodu Jego imienia zostały wam odpuszczone grzechy.
13 Piszę do was, ojcowie,
bo poznaliście Tego, który jest od początku.
Piszę do was, młodzi,
bo pokonaliście Złego.
14 Napisałem do was, dzieci,
bo poznaliście Ojca.
Napisałem do was, ojcowie,
bo poznaliście Tego, który jest od początku.
Napisałem do was, młodzi,
bo jesteście mocni
i Słowo Boga pozostaje w was,
i pokonaliście Złego.
15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest w świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. 16 To wszystko bowiem, co jest w świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz jest ze świata. 17 A świat przemija i jego pożądliwość, ten zaś, kto czyni wolę Boga, trwa na wieki.
Antychryst
18 Dzieci, jest już ostatnia godzina i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, a nawet wielu antychrystów już się pojawiło. Po tym właśnie poznajemy, że jest ostatnia godzina. 19 Wyszli oni od nas, lecz nie byli spośród nas. Gdyby bowiem byli spośród nas, pozostaliby z nami. Stało się jednak tak, aby się okazało, że nie wszyscy są spośród nas. 20 Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy o tym wiecie. 21 Nie napisałem wam, że nie znacie prawdy, ale że ją znacie i że żadne kłamstwo z prawdy się nie wywodzi. 22 Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. 23 Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też Ojca. Ten, kto uznaje Syna, ma również Ojca. 24 W was niech pozostanie to, co słyszeliście od początku. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. 25 A obietnicą, którą On nam dał, jest życie wieczne.
26 To wszystko napisałem wam o tych, którzy was zwodzą. 27 W was zaś pozostaje namaszczenie, które wzięliście od Niego i nie potrzebujecie, aby ktoś was pouczał. Jego namaszczenie bowiem poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Tak jak was nauczył, tak w Nim pozostańcie.
Dzieci Boże
28 Teraz właśnie, dzieci, pozostańcie w Nim, abyśmy mieli odwagę i nie zostali zawstydzeni przez Niego, gdy się objawi w swoim przyjściu. 29 Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni to, co sprawiedliwe, pochodzi od Niego.