Procesowanie się przed niewierzącymi
1 Czy ktoś spośród was, wiodąc spór z drugim, odważy się szukać rozstrzygnięcia u niesprawiedliwych, a nie u świętych? 2 Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście kompetentni w sprawach tak małej wagi? 3 Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów, a cóż dopiero sprawy życia codziennego? 4 Jeżeli więc macie do rozstrzygnięcia sprawy życia codziennego, to czy waszymi sędziami czynicie właśnie tych, którzy nic nie znaczą w Kościele? 5 Mówię to, aby was zawstydzić. Czy pomiędzy wami nie ma nikogo mądrego, kto mógłby rzetelnie osądzić sprawy między braćmi? 6 Ale brat procesuje się z bratem, i to przed niewierzącymi? 7 W ogóle już to przynosi wam ujmę, że między wami samymi zdarzają się procesy sądowe. Dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie ponosicie szkody? 8 Przeciwnie, to wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i wyrządzacie szkodę, i to braciom. 9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Boga? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani ci, który współżyją z mężczyznami, 10 ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Boga. 11 A takimi właśnie byli niektórzy z was. Ale zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga.
Oddajcie cześć Bogu w swoim ciele
12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. 13 Pokarm jest dla żołądka a żołądek dla pokarmu, Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ciało przecież nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, i Pan dla ciała. 14 Bóg wskrzesił Pana i nas wskrzesi swoją mocą. 15 Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc wezmę członki Chrystusa i uczynię je członkami nierządnicy? Przenigdy! 16 Czy nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem, mówi Bóg,oboje jednym ciałem . 17 Kto natomiast łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. 18 Uciekajcie od rozpusty! Wszelki grzech, który może popełnić człowiek, jest poza ciałem. Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciw własnemu ciału grzeszy. 19 Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią obecnego w was Ducha Świętego, którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 20 Zostaliście bowiem nabyci za wielką cenę. Chwalcie więc Boga w waszym ciele.