KOLEKTA DLA ŚWIĘTYCH
1 Jeśli chodzi o zbiórkę na rzecz świętych, to i wy zróbcie tak, jak zarządziłem w Kościołach Galacji. 2 Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was u siebie odłoży i przechowuje to, co może zaoszczędzić, aby nie urządzać zbiórek dopiero wtedy, gdy przyjdę. 3 A gdy przybędę, tych, których uznacie za godnych, poślę z listami, aby zanieśli wasz dar do Jeruzalem. 4 A jeśli będzie właściwe, abym i ja się udał, pójdą ze mną.
PLANY PODRÓŻY MISYJNYCH
5 Przyjdę zaś do was, gdy przemierzę Macedonię. Przez Macedonię bowiem tylko przejdę. 6 U was natomiast być może się zatrzymam, bądź nawet przezimuję, abyście to właśnie wy zaopatrzyli mnie na drogę, dokądkolwiek wyruszę. 7 Nie chcę tym razem tylko przelotnie się z wami zobaczyć. Mam bowiem nadzieję, że, jeśli Pan pozwoli, zostanę u was przez jakiś czas. 8 W Efezie zaś pozostanę aż do Pięćdziesiątnicy, 9 ponieważ otworzyły się przede mną wielkie możliwości działania, a przeciwnicy są liczni.
10 Jeśli zaś przyjdzie Tymoteusz, uważajcie, żeby przebywał wśród was nie obawiając się niczego, ponieważ tak, jak ja, wykonuje dzieło Pana. 11 Niech więc go nikt nie lekceważy. Wyprawcie go też w pokoju, aby przyszedł do mnie, gdyż czekam na niego z braćmi.
12 A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, żeby do was przybył z braćmi. Ale w ogóle nie chciał teraz przyjść. Przyjdzie jednak w stosownym czasie.
ZAKOŃCZENIE
Końcowe wskazania i pozdrowienia
13 Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie dzielni, bądźcie mocni. 14 Wszystko, co czynicie, niech się dokonuje w miłości.
15 Wiecie, że domownicy Stefanasa to pierwszy owoc Achai i że oddali się na służbę świętym. Zachęcam więc was, bracia, 16 abyście także i wy oddali się im na służbę i każdemu, kto współdziała i pracuje. 17 Cieszę się też z przybycia Stefanasa, Fortunata i Achaika, gdyż zastąpili mi waszą obecność. 18 Pokrzepili bowiem zarówno mojego, jak i waszego ducha. Szanujcie więc takich ludzi.
19 Pozdrawiają was Kościoły Azji. Serdecznie pozdrawiają was w Panu Akwila i Pryscylla wraz z Kościołem, który zbiera się w ich domu. 20 Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich świętym pocałunkiem.
21 Ja, Paweł, dopisuję to pozdrowienie własną ręką. 22 Jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Marana tha! 23 Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami. 24 Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.